Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Beställningsportalen är ett webbaserat förskrivningsstöd för hjälpmedel till personer med olika funktionsnedsättningar. Här hanteras  hjälpmedel för personer med rörelse-, syn-, hörsel, kommunikations- och kognitionsnedsättning, inkontinensproblem samt medicinteknisk apparatur, testmaterial för diabetes, närings-, förbands- och kompressionsartiklar.

Beställningsportalen ingår i Hjälpmedelsguiden som är  landstingets regelverk för hjälpmedelsförskrivning.

Inloggning och behörighet

För att få behörighet att förskriva hjälpmedel i Beställningsportalen krävs ett användarkonto. Hjälpmedelsguiden reglerar vilken profession som har förskrivningsrätt. För vissa hjälpmedel krävs utökad behörighet med antingen utbildningskrav eller krav på arbetsplats.

För att få ett användarkonto ska förskrivaren ha genomgått Socialstyrelsens webbutbildning i förskrivningsprocessen. Även befintliga förskrivare ska genomgå utbildningen för att ha fortsatt behörighet att förskriva hjälpmedel.

Beställning av användarkonto sker sedan av verksamhetschef via kontaktformulär hos SLL IT:

Följande uppgifter ska uppges i ärendebeskrivningen till SLL IT:

  • Enhetens namn och kombikakod
  • förskrivarens för- och efternamn
  • förskrivarens telefonnummer, e-postadress samt HSAID enligt registrering i EK
  • förskrivarens yrke/profession enligt EK eller Beställare till bashjälpmedelsförråd.

Följande uppgifter ska bifogas:

  • Kursintyg från Socialstyrelsens webbutbildning i förskrivningsprocessen.

Support