Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

E-remiss innebär att vårdgivare kan skicka och ta emot allmänremisser elektroniskt mellan olika journalsystem.

E-remisstjänsten

Under 2015 påbörjades en utökad pilot av e-remisstjänsten. De journalsystem som nu är anslutna är TakeCare som remittent och Cosmic som både remittent och remissmottagare. Vid årsskiftet 2015/16 var 55 vårdenheter anslutna i den utökade piloten . Det kommande breddinförandet är beroende av ett antal faktorer, se nedan.

Förutsättningar för breddinförande

För ett breddinförande krävs följande.

  • Att journalsystemen i Stockholms läns landsting har e-remisstjänsten installerad eller är anslutna till den alternativa API-lösningen.
  • Att varje enskild vårdenhet är ansluten till e-remisstjänsten som remittent och remissmottagare.
  • Att utbudstjänsten är klar (sker under 2016). I utbudstjänsten är alla vårdgivarnas vårdutbud listat.
  • Att funktionen för bilagehantering är klar.
  • Att TakeCare är ansluten som remissmottagare.

Nyttan

Att skicka e-remisser

  • effektiviserar remisshanteringen 
  • ökar patientsäkerheten 
  • ökar informationskvaliteten.

När den nya e-remisstjänsten/API-lösningen är införd kommer både patienter och vårdgivare att kunna följa remissflödet.

Kontakt

Avdelningen e-hälsa och strategisk IT