Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

E-remiss innebär att vårdgivare kan skicka och ta emot allmänremisser elektroniskt mellan olika journalsystem.

E-remisstjänsten

Under 2015 påbörjades en utökad pilot av e-remisstjänsten. De journalsystem som nu är anslutna är TakeCare som remittent och Cosmic som både remittent och remissmottagare. Vid årsskiftet 2016/17 var 75 vårdenheter anslutna i den utökade piloten. Det kommande breddinförandet är beroende av ett antal faktorer, se nedan.

Förutsättningar för breddinförande

För ett breddinförande krävs följande.

  • Att version 2.0 av e-remisstjänsten blir klar, vilken gör det möjligt att skicka med bilagor elektroniskt (sker under 2018).
  • Att TakeCare är uppgraderad till den nya versionen.
  • Att övriga journalsystem i Stockholms läns landsting har e-remisstjänsten installerad eller är anslutna till den alternativa API-lösningen.
  • Att varje enskild vårdenhet är ansluten till e-remisstjänsten som remittent och remissmottagare.
  • Att utbudstjänsten, där alla vårdgivares vårdutbud är listat, är klar (sker under 2018).

Nyttan

Att skicka e-remisser

  • effektiviserar remisshanteringen 
  • ökar patientsäkerheten 
  • ökar informationskvaliteten.

När den nya e-remisstjänsten/API-lösningen är införd kommer både patienter och vårdgivare att kunna följa remissflödet.

Kontakt