Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Janusfönster, som är integrerat i flera journalsystem, ger kvalitetssäkrad patientspecifik läkemedelsinformation vid förskrivning.

Janusfönster signalerar automatiskt varningar till förskrivaren. Varningarna baseras på information från journalsystemet om patientens ordinerade läkemedel, ålder och kön samt läkemedelsinformation i interaktionstjänsten Sfinx och Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil.

Janusfönster varnar för interaktioner mellan olika läkemedel, liksom för mediciner som är olämpliga vid graviditet respektive amning. Användaren får också information om vilka biverkningar läkemedel kan ge.

Boka utbildning

NjuRen

NjuRen är en ny del i beslutsstödet Janusfönster. Tjänsten ger stöd vid läkemedelsdosering utifrån njurfunktion. 

Målgrupp för beslutstödet är förskrivare i öppen- och slutenvård. NjuRen ger ökad kvalitet och patientsäkerhet i läkemedelsbehandlingen.

NjuRen innehåller evidensbaserade rekommendationer om läkemedelsdosering. De är baserade på patientens beräknade njurfunktion. Dessutom finns uppgifter om njurtoxicitet per läkemedelssubstans. Innehållet produceras av Medbase i Finland och anpassas och tillhandahålls av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting.

NjuRen hämtar aktuell information (P/S-kreatinin, ålder och kön) från journalsystemet och ett relativt eGFR (estimerad glomerulär filtrationshastighet) visas i Janusfönster när läkemedelsmodulen öppnas. Vid klick på knappen visas patientens aktuella läkemedel, klassificerade efter graden av njurpåverkan. Patientens beräknade njurfunktion ligger till grund för föreslagna dosrekommendationer. Referenser till dosrekommendationerna visas också. Med en inbyggd kalkylator kan man också räkna ut ett mer exakt njurfunktionsvärde baserat på längd och vikt.

NjuRen finns i Stockholms läns landsting, Region Gotland, Landstinget Dalarna och Landstinget Norrbotten, i beslutsstödet Janusfönster i journalsystemen TakeCare och VAS.

Mejla till e-tjanster@sll.se om du vill få tillgång till NjuRen. Mer information om krav och förutsättningar hittar du i dokumentet Frågor och svar om NjuRen, under rubriken Informationsmaterial NjuRen

NjuRen också som webbtjänst

Vårdgivare inom Stockholms läns landsting som har andra journalsystem än TakeCare kan få tillgång till NjuRen via en webbtjänst som fungerar inom SLLnet. Man matar då in patientens aktuella kreatininvärde, kön, födelseår och läkemedel. När man trycker på "Visa rekommendation" så visas ett beräknat eGFR och de dosjusteringsrekommendationer som gäller för patientens njurfunktionsnivå. Via länken "Läs hela rekommendationen" nås den fördjupade informationen.

Utbildning i NjuRen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen rekommenderar starkt att man genomgår en utbildning innan man börjar använda Njuren. Därför tillhandahålls en e-lärandeutbildning kring NjuRen och hur man ska tolka rekommendationerna. Utbildningen finns i  SLL:s kunskapsportal Lärtorget och är kostnadsfri.

Så här hittar du till kursen:

  • Logga in i Lärtorget eller välj att gå e-kursen på öppna sidan
  • Skriv in "Njuren" i sökrutan för kurskatalogen, klicka på sök
  • En ny vy öppnas
  • Klicka till höger i bilden på länken "Läs mer och gå kursen"

Informationsmaterial NjuRen

Äldreknappen

Äldreknappen är en ny tjänst i beslutsstödet Janusfönster. Den aktiveras vid förskrivning till patienter som är 75 år eller äldre och visar varningar för läkemedel som bör undvikas för äldre patienter, om inte särskilda skäl föreligger.

Tjänsten baseras på preparaten i Socialstyrelsens rapport "Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre" och informationen hämtas från Sil, Svenska informationstjänster för läkemedel.

Äldreknappen får information från journalsystemet om ålder, kön och förskrivna läkemedel. Baserat på detta ges varningar när något läkemedel bör undvikas. När förskrivaren klickar på knappen visas preparatspecifika konsekvenser och rekommendationer. Där finns också en länk till Socialstyrelsens rapport.

Äldreknappen är tillgänglig för samtliga verksamheter inom Stockholms läns landsting, Region Gotland och landstinget Dalarna som använder ett journalsystem med Janusfönster. För verksamheter i övriga landsting finns möjlighet att erhålla äldreknappen som tillval i beslutsstödet Janusfönster. Landsting/vårdgivare som vill ha äldreknappen mejlar till e-tjanster@sll.se

Stockholms läns läkemedelskommitté har tagit fram en behandlingsrekommendation "Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre". Målsättningen är förbättrad kvalitet i läkemedelsbehandlingen med syfte att öka livskvaliteten och minska riskerna för symtom och biverkningar.

Janusfönster finns i följande journalsystem

  • TakeCare
  • VAS
  • Asynja Visph
  • Profdoc Journal III (lägst v. 1.7)
  • Galactic
  • Kliniken

Användarhandledning Janusfönster

Kontakt

Avdelningen e-hälsa och strategisk IT