Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

I Läkemedelsförteckningen finns information om de läkemedel som patienten hämtat ut på apotek de senaste femton månaderna. Syftet är att öka patientsäkerheten och åstadkomma bättre läkemedelsanvändning.

För att vårdpersonal ska kunna ta del av uppgifterna krävs en vårdrelation och samtycke från patienten. Om patienten inte kan ge sitt samtycke kan vårdpersonal ta del av förteckningen med så kallad nödåtkomst om det bedöms som nödvändigt för att ge rätt vård.

Uppgifter som visas

 • namn och personnummer
 • datum för inköp
 • däkemedelsnamn på utlämnat läkemedel, styrka, mängd och dosering
 • förskrivarens namn, yrke, specialitet och arbetsplats.

E-hälsomyndigheten ansvarar för registrering och lagring av uppgifterna.

Då bör den användas

Läkemedelsförteckning kan vara lämplig att använda exempelvis:

 • vid akuta situationer när tillståndet kan vara läkemedelsrelaterat och information om patientens läkemedel kan ge underlag för en säkrare behandling
 • när patienten inte minns läkemedelsnamn, styrka eller dosering
 • för att få en klarare bild av patientens läkemedel om denne har många förskrivare eller flera läkemedel
 • vid antibiotikaförskrivning för att undvika upprepade behandlingar
 • vid rådgivning, läkemedelsavstämning
 • vid misstanke om dubbel- och/eller överförskrivning av läkemedel.

Rekommendationerna kan kompletteras med lokala rutiner.

Så får du tillgång till informationen

Det finns fyra sätt att få informationen:

 • via Nationell patientöversikt (NPÖ)
 • via Mina Vårdkontakter
 • be patienten ordna en utskrift på närmaste apotek eller via E-hälsomyndigheten
 • via läkemedelsjournalen i TakeCare.

Läs mer

Support och kontakt

IT-supporten i din organisation.