Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos landsting, kommuner och privata vårdgivare i hela landet.

NPÖ är ett webbaserat verktyg för sammanhållen journalföring och nås antingen via ditt journalsystem eller via en länk som kan läggas till exempel på ett intranät.

Nyttor och effekter

NPÖ är ett nationellt initiativ som syftar till:

Stärkt patientsäkerhet

Direktåtkomst till medicinsk information från andra vårdgivare. Patienten behöver inte återge hela sin vårdhistorik vid varje ny vårdkontakt.

Effektivare flöden för vårdövergångar mellan vårdgivare

 • Behörig personal i nästa led av vårdkedjan kan direkt ta del av medicinsk information. Både landsting och kommunal hälso- och sjukvård kan exempelvis ta del av information om patienter som växlar mellan att vårdas på sjukhus, i hemmet och på olika former av boenden.
 • Färre fax- och telefonförfrågningar om patienter från andra vårdgivare.

Innehåll i verktyget

NPÖ är ett "titthål" in i den sammanhållna journalinformationen. Genom NPÖ kan man bland annat se:

 • Patient- och anhöriginformation
 • Diagnoser
 • Journalanteckningar
 • Öppen- och slutenvårdskontakter
 • Prov- och undersökningsresultat
 • Läkemedelsförteckningen (uthämtade läkemedel förskrivna på recept)
 • Vaccinationer från Svevac vaccinationsregister

All tillgänglig information om patienten är översiktligt sammanställd på likartat sätt, oberoende av vilken vårdgivare och journalsystem som lagrar informationen.

Anslutna vårdgivare

Landsting, privata vårdgivare och kommuner kan ansluta sig till två typer av informationsdelning:

 1. Läsa: Vårdpersonal får möjlighet att, med patientens samtycke, läsa utvalda delar av journalinformation som upprättats hos andra vårdgivare.
 2. Visa: Vårdgivare kan tillgängliggöra utvalda delar av sin journalinformation för vårdpersonal hos andra vårdgivare.

Information som landstingen gör tillgänglig för andra vårdgivare.

Här kan du se vilka vårdgivare inom varje landsting/region som visar och/eller tar del av information i NPÖ.

Krav för att ta del av information i NPÖ

För att få ta del av NPÖ krävs patientens samtycke och att man har en patientrelation samt att det har betydelse för vården av patienten. I en nödsituation kan tjänsten öppnas utan patientens samtycke om hen är medvetslös eller alltför medtagen för att ge sitt samtycke.

För att inloggningen ska vara säker och för att uppfylla patientdatalagens krav krävs att användaren identifierar sig med e-tjänstekort och är inlagd i ett medarbetaruppdrag för vård och behandling i HSA-katalogen (EK-katalogen).

Spärr och loggning

Patienten kan begära att uppgifter spärras och inte är åtkomliga för andra vårdgivare. En patient kan när som helst begära att den vårdgivare som har spärrat uppgifterna häver spärren.

Barn och ungdomar som har uppnått tillräcklig ålder och mognad kan spärra sina uppgifter. Det är vårdpersonalen som måste bedöma om barnet har uppnått sådan ålder och mognad. Vårdnadshavare kan enligt patientdatalagen inte spärra uppgifter i sina barns journaler.

Logg

Varje gång någon läser i NPÖ registreras det och loggas. Denna logg har patienten rätt att ta del av. Det åligger också varje vårdgivare att ha regelverk och rutiner för regelbunden uppföljning av användandet, exempelvis genom stickprovskontroller.

Vårdgivarens informationsplikt

Vårdgivarens informationsplikt innebär bland annat plikten att informera om att man är ansluten till sammanhållen journalföring, varför samt för vilka andra vårdgivare som uppgifterna görs tillgängliga.

Om du arbetar hos en vårdgivare som omfattar flera vårdcentraler, kliniker och sjukhus och därmed kan ta del av journaluppgifter hos dessa utan att tillämpa sammanhållen journalföring, är det viktigt att även informera patienter om detta.

Stödmaterial för vårdgivare som ska ansluta till NPÖ

Här kan du ta del av material om vad som behöver göras för att ansluta sig.

Introduktionsmaterial

Instruktioner för införandeansvariga

Lathundar

Informationsmaterial

Material om sammahållen journalföring

Det finns även ett material om sammanhållen journalföring som bland annat innehåller patientbroschyr och affisch att sätta upp i utrymmen där patienter rör sig, information till vårdpersonal och kommunikationsansvarig. Broschyr och affisch kan beställas via Medicarrier på broschyrer@medicarrier.sll.se

Material om sammanhållen journalföring

Support

Kontakta din IT-support för att få support eller mer information om hur du kan börja använda NPÖ.

Kontakt

För mer information om hur du kan börja använda NPÖ, kontakta