Mall beställning TGP

Mall för beställning av TGP - TakeCare

Mall för beställning av TGP - TakeCare

Anmälan om publicering via TGP online för de vårdgivare som har TakeCare.

  • NPÖ ,
  • patientjournal ,
  • Nationell Patientöversikt