Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Janusmed äldre är en av delarna i beslutsstödet Janusmed integrerad. Den aktiveras vid förskrivning till patienter som är 75 år eller äldre och visar varningar för läkemedel som bör undvikas för äldre patienter, om inte särskilda skäl föreligger.

Tjänsten baseras på preparaten i Socialstyrelsens rapport "Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre" och informationen hämtas från Sil, Svenska informationstjänster för läkemedel.

Janusmed äldre får information från journalsystemet om ålder, kön och förskrivna läkemedel. Baserat på detta ges varningar när något läkemedel bör undvikas. När förskrivaren klickar på knappen visas preparatspecifika konsekvenser och rekommendationer. Där finns också en länk till Socialstyrelsens rapport.

Janusmed äldre är tillgänglig för samtliga verksamheter inom Stockholms läns landsting, Region Gotland och landstinget Dalarna som använder ett journalsystem med Janusmed integrerad. För verksamheter i övriga landsting finns möjlighet att erhålla äldreknappen som tillval i beslutsstödet Janusmed integrerad. Landsting/vårdgivare som vill ha tillgång till Janusmed äldre-knappen mejlar till e-tjanster.hsf@sll.se

Mer information

Kontakt