Teknisk beskrivning, CVR

Centrala väntetidsregistret, CVR - teknisk beskrivning

Centrala väntetidsregistret, CVR - teknisk beskrivning

Hur filer med väntetidsinformation skickas från vårdadministrativa system till CVR och vilken information filerna ska innehålla.