Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Webbtjänsten HändelseVis är Stockholms läns landstings gemensamma IT-stöd för risk- och avvikelserapportering. Syftet är att öka säkerheten för patienter och medarbetare.

I systemet kan och ska alla medarbetare inom hälso- och sjukvården rapportera olika typer av risker och avvikelser inom områdena

  • vård
  • arbetsmiljö
  • laboratoriediagnostik (Karolinska)
  • miljö
  • förbättringsförslag.

Rapporterna handläggs av närmaste chef eller motsvarande som analyserar, beslutar om lämpliga åtgärder samt följer upp resultatet.

HändelseVis ger statistik som kan utgöra underlag vid förbättringsarbete och systemet skapar förutsättningar för strukturerad avvikelsehantering. Målet är att öka säkerheten för både patienter och medarbetare.

Systemet används inom samtliga förvaltningar och bolag som tillhör Stockholms läns landsting samt ett mindre antal privata vårdgivare.

Inloggning och behörighet

För att använda HändelseVis behöver du vara registrerad i Elektroniska katalogen, EK och ha tillgång till landstingets gemensamma kommunikationsnät SLLnet. Närmaste linjechef informerar om lokala rutiner och inloggning.

Utbildning

På Lärtorget finns det flera utbildningar för HändelseVis. Utbildningarna kräver inloggning. Förvaltningar/bolag som inte använder Lärtorget har åtkomst till utbildningarna via sina intranät.

Support

Svar på frågor samt support får du av din lokala systemförvaltare för HändelseVis, se nedan.

Lokal systemförvaltning

Ambulanssjukvården i Storstockholm, AISAB

Viktor Ljöstad 

Danderyds sjukhus AB Fredrik Larsson
Folktandvården Stockholms län AB

Inger Hägg

Karolinska Universitetssjukhuset Anna Flodén
S:t Eriks Ögonsjukhus AB Gunilla Landstedt
Stiftelsen Stockholms sjukhem

Helen Proos
Ulrika Jakobsson
Ilona Jansson

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO Eva Biderstrand
Lena Kindwall
Södersjukhuset AB Per Anders Persson
Södertälje sjukhus AB

Lena Swedberg
Benny Eklund

 TioHundra AB  Lena Kallin Persson

Fullständiga kontaktuppgifter når du via länken nedan.

Central systemförvaltning

Informationsansvariga:
Liselott Panthell Åkerlind, Lena Englund och Milka Dinevik
Digital hälsa och vård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
handelsevis@sll.se