Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för registrering av antibiotikaordinationer. Det är integrerat i journalsystemets läkemedelsmodul. Verktyget används för att få enhetlig dokumentation, lagring och återkoppling av information om antibiotikaordinationer vid profylax, vårdrelaterade- och samhällsförvärvade infektioner.

Vid varje ordination av antibiotika måste förskrivaren registrera en ordinationsorsak. Från journalsystemet överförs sedan ordinationsorsak, diagnos, åtgärdskoder, riskfaktorer och vårdtillfälle till en nationell databas kallad Rapportverktyget. Ur Rapportverktyget kan sedan varje verksamhet skapa underlag som används till det egna förbättringsarbetet för att minska de vårdrelaterade infektionerna och öka följsamheten till antibiotikariktlinjerna. Allt i syfte att öka patientsäkerheten.

Den nuvarande versionen av Infektionsverktyget är anpassat för akutsjukvården. I Stockholms län finns verktyget i journalsystemen TakeCare och Cosmic.

Mer information om Infektionsverktyget finns på Ineras webbplats:

Om vårdrelaterad eller samhällsförvärvad infektion

Utbildning i Infektionsverktyget

E-lärandeutbildningar om Infektionsverktyget finns i SLL:s lärplattform Lärtorget. Utbildningarna är kostnadsfria och tillgängliga för alla.

Obs! Filmen "Registrera ordinationsorsak i Infektionsverktyget" är gjord för användare av journalsystemet TakeCare.

Kontakt

För mer information om hur du kan börja använda Infektionsverktyget, kontakta

Avdelningen e-hälsa och strategisk IT