Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Libretto är ett IT-stöd för vårdgivare som utför landstingsfinansierad barn- och ungdomstandvård.

Stödet innehåller sju delar

Allmäntandvård

Vårdgivare registrerar/listar barn och ungdomar mellan 3 och 19 år, rapporterar patientens vårdinformation samt tar fram underlag för utbetalning av ersättning.

Förhandsbedömning

Privata vårdgivare skickar förhands- och efterhandsbedömning samt tar emot besked. De registrerar och rapporterar uppgifter om utförd vård samt fakturerar.

Akuttandvård

Vårdgivare registrerar och rapporterar uppgifter om utförd akutvård samt fakturerar.

Specialisttandvård

Vårdgivare skickar, tar emot och behandlar remisser samt fakturerar utförd vård.

Tandregleringsvård

Vårdgivare skickar remisser, anmäler behandlingsstart och behandlingsavslut, rapporterar patientens vårdinformation samt tar fram underlag för utbetalning av ersättning.

Konsultationer

Konsulter inom tandregleringsvård tar emot, behandlar och besvarar remisser samt rapporterar patienter som valts ut för tandregleringsvård.

Käkortopedi

Vårdgivaren anmäler patienter samt fakturerar.

Behörighet

För att logga in i Libretto krävs att vårdgivaren har vårdavtal inom barn- och ungdomstandvård samt eTjänstekort.

Användarstöd

På Tandvårdsportalen finns manualer för Libretto.

Tandvårdsportalen

Tandvårdsenhetens information om uppsökande verksamhet, förhandsbedömningar samt listning för allmän barn- och ungdomstandvård.

Support

Kontakt

För verksamhetsfrågor, till exempel avtal, ersättningar, registreringar och uppföljning kontakta Tandvårdsenheten. Välj knappval 2, barn- och ungdomsärenden.

På Tandvårdsportalen finns manualer för Libretto.