Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Varje år genomför hälso- och sjukvårdsförvaltningen undersökningar av hur patienterna upplever vården. Syftet är att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv, dels fungera som underlag för ledning och styrning av hälso- och sjukvården.

De som har besökt vården under den aktuella urvalsperioden kan komma att ingå i urvalet och få en enkät, länk till webbenkät eller liknande hemskickad i brevlådan. Urvalet hämtas från Stockholms läns landstings VAL-databaser. Mottagaren kan välja att svara på en pappersenkät eller en webbenkät. Ibland används också andra metoder, till exempel telefonundersökningar.

Undersökningar genomförs inom stora delar av hälso- och sjukvården såsom närsjukvården, vårdvalsområden, barnkliniker, psykiatrisk- öppen och slutenvård, somatisk öppen- och slutenvård, akutsjukvård samt BUP.

Support och kontakt

Läs mer

Uppföljning av vården

Stockholms läns landsting ansvarar för att länets skattefinansierade hälso- och sjukvård samt tandvård möter befolkningens vårdbehov. I det arbetet är utvärdering och uppföljning ett viktigt instrument.