Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Syftet med samordnad vårdplanering är att säkerställa tryggheten och säkerheten för patienten genom att upprätta vårdplan där ansvarsfördelningen mellan kommun (med insatser enligt SoL) och landsting fastställs. Omfattar alla målgrupper och åldrar för att säkerställa en trygg övergång mellan landstingets och kommunens ansvarsområden.

Regleras av

 • Lag (1990:1404, ändrad 2003:193) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
 • SOSFS 2005:27 "Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård".

Delprocesser

SOVP består av fyra delprocesser

 • underrätta om inskrivning i slutenvård
 • kalla till samordnad vårdplanering
 • upprätta en samordnad vårdplan
 • underrätta om utskrivningsklar.

Tre viktiga tider i processen

 • Den samordnade vårdplaneringen ska påbörjas senast dagen efter att kallelsen har mottagits (gäller vardagar)
 • Den samordnade vårdplanen ska justeras av berörda parter inom 24 timmar efter mottagendet (gäller vardagar)
 • Avisering av utskrivning sker dagen innan patienten skall skrivas hem

Kommunerans betalningsansvar

Regler för kommunens betalningsansvar

 • Somatik: Betalningsansvaret övergår tidigast efter 5 arbetsdagar (vardagar) efter att kommunen har mottagit kallelsen till SOVP
 • Psykiatri: Betalningsansvaret övergår tidigast efter 30 arbetsdagar (vardagar) efter att kommunen har mottagit kallelsen till SOVP . WebCare är i nuläget inte anpassat eller använt av psykiatrin.

Betalningsansvaret infaller på en vardag - ej lördag, midsommar, jul- eller nyårsafton.

För övrig information angående processen Samordnad vårdplanering, SOVP, och betalningsansvarslagen bör kontakt tas med lokala processtöd som finns på vissa akutsjukhus eller annan ansvarig inom organisationen.

Patientinformation

Ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Från 1 januari 2018 träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Samtidigt upphävs den nuvarande lagen om kommunernas betalningsansvar.