Beställning/avbeställning behörighet till E-frikort

e-frikort - beställning/avbeställning av behörighet

e-frikort - beställning/avbeställning av behörighet

För beställning/avbeställning av behörighet till e-frikort. För privata vårdgivare som har vårdavtal och befintligt medarbetaruppdrag för e-frikort, men ingen EK-administratör.