Beställning/avbeställning behörighet till E-frikort

Blankett behörighet till E-frikort

Blankett behörighet till E-frikort

För beställning/avbeställning av behörighet till E-frikort. För privata vårdgivare som har vårdavtal och befintligt medarbetaruppdrag för E-frikort, men ingen EK-administratör.