Word - Blankett för att lägg upp en person i EK

EK - blankett för beställning/uppdatering av personpost

EK - blankett för beställning/uppdatering av personpost

För nybeställning, uppdatering/förlängning och avbeställning av personpost i Elektroniska katalogen, EK. För privata vårdgivare som inte har en lokal EK-administratör.