Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Personuppgiftsregistret, PU är ett register över boende i Stockholms län och Gotland som innehåller folkbokföringsuppgifter. Systemet används inom hela Stockholms läns landsting och kan integreras med journalsystemet eller nås genom tjänsten PU-webben för personuppgifter. 

Vårdgivare ska i samband med registrering av patienter kontrollera personnummer/reservnummer mot Personuppgiftsregistret för att säkerställa patientens identitet.

Behörighet

För att kunna logga in i PU-webben för personuppgifter behöver vårdenheten/mottagningen ha ett avtal med Stockholms läns landsting och vara ansluten till SLL:s kommunikationsnät, SLLnet alternativt använda ett SAM-konto. Personen som ska ha behörigheten behöver även ha ett eTjänstekort.

SLLnet och SAM

Stockholms läns landstings gemensamma kommunikationsnät med utgångar till internet och Sjunet. Information om beställning av anslutning samt support.

Ansökan om behörighet

Ansökan om behörighet skickas via kontaktformulär till SLL IT Servicedesk.

Ange följande uppgifter i ansökan:

  • förnamn och efternamn
  • HSA-id (eller personnummer om HSA-id saknas)
  • organisationstillhörighet
  • vilken behörighetsnivå som önskas, "visa" (endast sökning på personuppgifter), eller "uppdatera" (uttag, samt hantering av reservnummer samt id-kopplingar).

Övergång från PKNOD till PKNODPLUS

Personuppgiftsregister, PU har två tjänster för uppslag av personuppgifter, PKNOD som är en äldre tjänst och PKNODPLUS som är nyare och innehåller mer information.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit ett beslut att inriktningen bör vara att avveckla PKNOD-tjänsten till förmån för PKNODPLUS-tjänsten. Detta för att lösa problemet med ofullständiga/förkortade namn och adresser som kan uppkomma när man använder PKNOD. Övergången gör att vi kommer att visa namn och adresser på ett fullständigt och korrekt sätt.

För att följa HSN:s beslut har HSF/POFS styrgrupp beslutat att samtliga system som har en integration till PU ska börja använda sig av tjänsten PKNODPLUS. Den äldre tjänsten PKNOD kommer att avvecklas senast 15 juni 2018.

Anslutning via externa SITHS-ombud

För att ansluta till PU-webben via en säker inloggning kan du dels logga in via Stockholms läns landstings IdP (Identity provider), dels via externa SITHS-ombud.

Idag loggar de flesta användare in via SLLs IdP, men det går även att välja att logga in via ett externt SITHS-ombud.

Om du väljer att ordna IdP via ett externt SITHS-ombud kan du välja någon av följande leverantörer:

  • Svensk e-identitet
  • IT Omsorg
  • Almaso för tandvården AB.

Testpersoner i PU

Enligt ett beslut från POFS styrgrupp så har alla testpersoner utom Tolvan Tolvansson (19121212-1212) tagits bort från PU:s produktionsmiljö. Beslutet grundar sig på Skatteverkets regler för användande av deras personuppgiftsdata samt SLL:s informationssäkerhetsriktlinjer.

Support

SLSO-verksamhet kontaktar i första hand sin egen support.

Mer information

Reservnummer

Information om när en patient behöver registreras med reservnummer och hur man gör.