Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Stockholms läns landstings Regional Tjänsteplattform, RTP är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika IT-system inom vård och omsorg. Varje tjänst som vill ansluta till RTP använder så kallade tjänstekontrakt, som beskriver hur informationsöverföringen ska gå till mellan de olika systemen och tjänsterna.

Regional Tjänsteplattform bygger på det nationella konceptet SKLTP från Inera. RTP ägs av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid Stockholms läns landsting och förvaltas av SLL IT. Förvaltningen hanterar inkomna ärenden varje torsdag klockan 13.

Förvaltningen av RTP hanteras i Förvaltningsobjekt (FO) Informationsinfrastruktur där följande komponenter ingår:

 • aggregeringsplattform
 • virtualiseringsplattform
 • anpassningsplattform
 • tjänsteadresseringskatalog
 • engagemangsindex
 • tjänstekontrakt.

Läs mer om Regional Tjänsteplattform 

Befintliga integrationer

Följ nedanstående länk för att se befintliga integrationer via SLL RTP och via Nationella Tjänsteplattformen (NTjP). Du kan se anslutningar från och med ursprunglig tjänstekonsument till och med slutlig tjänsteproducent. Det går till exempel att se vilka system som producerar information till NPÖ, även när system är anslutna via flera mellanliggande plattformar.

Tjänster och statistik

Följande nationella tjänster använder sig av SLL:s regionala tjänsteplattform.

Vårdtjänster

 • Elektronisk remiss (e-remiss)
 • Infektionsverktyget
 • Intygstjänster
 • Läkarintyg
 • Nationell patientöversikt 2 (NPÖ 2)
 • Pascal ordinationsverktyg
 • Tillväxtinformation för barn och ungdomar

Invånartjänster

 • Journalen
 • Mina intyg
 • 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter)
  - Webbtidbok
  - Inkorgstjänsten (bland annat Webbformulär)
  - Hitta och jämför vård (HJV)

Statistik över användning

Summan av samtliga tjänsters anrop per månad i tjänsteplattformen under de senaste 6 månaderna:

Månad Antal anrop
Februari 1 836 325
Januari 1 723 666
December 1 466 813
November 1 500 597
Oktober 1 160 394
September 1 027 627

 

Stöd av integrationskoordinator

För att underlätta vid integration med tjänsteplattformen finns hjälp att få av en integrationskoordinator (IK) från förvaltningsobjektet informationsinfrastruktur.

Integrationskoordinatorn finns tillgänglig för projekt som finansieras och drivs av Stockholms läns landsting. Kontakta SLL IT Servicedesk om du vill ha en IK som resurs.

Installation, anslutning och samverkan

För att installera ett tjänstekontrakt i SLL:s RTP måste det vara godkänt av Ineras arkitektur och regelverk samt vara utvecklat enligt RIVTA. 

Så här går en installation till:

 • ansvarig för tjänstekontraktet skickar in beställningen
 • kontraktet testas i RTP:s testmiljö
 • kontraktet installeras i RTP:s produktionsmiljö
 • kontraktet kan nu börja användas och producenter och konsumeneter kan ansluta sig.

Anslutning av konsument eller producent

För dig som vill ansluta en konsument eller producent till ett existerande tjänstekontrakt går anslutningen till så här: 

 • SITHS funktionscertifikat behöver vara installerat i konsumenten/producenten. 
 • RTP-förvaltningen konfigurerar upp koppling, vilket kan kräva brandväggsöppning på båda sidor.
 • RTP-förvaltningen konfigurerar upp angiven konsument/producent i RTP och åtkomsttester genomförs.

Genom att klicka på nedanstående länk kommer du till en applikation där du kan beställa anslutning. Applikationen kräver att du är inloggad med ditt e-tjänstekort/mjukt klientcertifikat. Har du e-tjänstekort behöver du ha det i datorn när du klickar på länken.

Etablering av samverkan

Om du behöver etablera samverkan, så att information från en producent ska finnas tillgänglig för konsumenterna, går anslutningen till så här:

 • Både producent och konsument behöver vara ansluten till aktuellt tjänstekontrakt.
 • RTP-förvaltningen konfigurerar samverkan mellan konsument och verksamhet genom att konsumenten får behörighet att nå de tjänster som en verksamhet erbjuder.
 • RTP-förvaltningen gör ett integrationstest mellan RTP och producenten för att tidigt fånga upp eventuella fel som felaktigt installerade certifikat eller applikationsfel.
 • Anslutningen lämnas över till beställaren så att nödvändiga tester hos konsumenten kan påbörjas.

Genom att klicka på nedanstående länk kommer du till en applikation där du kan beställa anslutning. Applikationen kräver att du är inloggad med ditt e-tjänstekort/mjukt klientcertifikat. Har du e-tjänstekort behöver du ha det i datorn när du klickar på länken.

Anslutning över flera tjänsteplattformar

Information kan skickas över flera tjänsteplattformar. De kommer då i vissa fall att agera tjänstekonsument respektive tjänsteproducent i förhållande till varandra. 

Ta bort anslutning/samverkan

Du kan beställa att ta bort följande typer av anslutningar/samverkan:

 • producentanslutning/konsumentanslutning
 • samverkan mellan konsument och producent.

Byte av uppgifter

Du kan beställa att byta följande uppgifter:

 • verksamhetsadress
 • funktionscertifikat hos producent/konsument.

Boka testmiljö

Om du behöver boka Regional Tjänsteplattforms testmiljö, fyll i beställningsblanketten och skicka den till RTP-förvaltningen via SLL IT Servicedesk.

Teknisk support och kontakt

Kontakta SLL IT Servicedesk

telefon vid driftstörning: 08-123 177 77

Kontakta RTP-förvaltningen

Nationell tjänsteplattform, driftstatus och RIVTA

RIVTA

Samlingssida för all teknisk information som gäller den gemensamma IT-arkitekturen.