Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Förändringsstopp sommaren 2018

Från och med fredag 15 juni klockan 00.01 till och med måndag 13 augusti  klockan 9 tillåts inga planerade förändringar i RTP:s produktionsmiljö (inklusive externa leverantörer).

Förändringsstoppet innebär att inga förändringar eller konfigurationsändringar i produktionssatta IT-system får förekomma under fastställd period.  Stoppet gäller inte för kritiska säkerhetsuppdateringar.

Stockholms läns landstings Regional Tjänsteplattform, RTP är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika IT-system inom vård och omsorg. Varje tjänst som vill ansluta till RTP använder så kallade tjänstekontrakt, som beskriver hur informationsöverföringen ska gå till mellan de olika systemen och tjänsterna.

Regional Tjänsteplattform bygger på det nationella konceptet SKLTP från Inera. RTP ägs av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid Stockholms läns landsting och förvaltas av SLL IT. Förvaltningen hanterar inkomna ärenden varje torsdag klockan 13.

Förvaltningen av RTP hanteras i Förvaltningsobjekt (FO) Informationsinfrastruktur där följande komponenter ingår:

 • aggregeringsplattform
 • virtualiseringsplattform
 • anpassningsplattform
 • tjänsteadresseringskatalog
 • engagemangsindex
 • tjänstekontrakt.

Läs mer om Regional Tjänsteplattform 

Befintliga integrationer

Följ nedanstående länk för att se befintliga integrationer via SLL RTP och via Nationella Tjänsteplattformen (NTjP). Du kan se anslutningar från och med ursprunglig tjänstekonsument till och med slutlig tjänsteproducent. Det går till exempel att se vilka system som producerar information till NPÖ, även när system är anslutna via flera mellanliggande plattformar.

Tjänster och statistik

Följande nationella och, inom SLL regionala tjänster, använder sig av SLL:s regionala tjänsteplattform. Där tjänst är regional anges det inom parentes på följande sätt: (regional). Tjänster utan denna beteckning är nationella.

Vårdtjänster

 • Elektronisk remiss (e-remiss)
 • Infektionsverktyget
 • Intygstjänster
 • Läkarintyg
 • Nationell Patientöversikt (NPÖ)
 • Pascal ordinationsverktyg
 • Tillväxtinformation för barn och ungdomar
 • Försäkringsmedicinskt beslutsstöd
 • Bild- och Funktionstjänsten (regional)

Invånartjänster

 • Journalen
 • Mina intyg
 • 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter)
  - Webbtidbok
  - Inkorgstjänsten (bland annat Webbformulär)
  - Hitta och jämför vård (HJV)

Administrativa tjänster

 • Utomlänsfakturering
 • Tolkförmedling (regional)

Stödtjänster

 • Engagemangsindex
 • PU-tjänsten
 • Listningstjänsten
 • Spärrtjänsten (regional)
 • Utbudstjänsten (regional)

 

Statistik över användning

Nedanstående diagram visar total trafikvolyms relativa fördelning av antal anrop från konsumerande tjänster via SLL:s regionala tjänsteplattform den senaste kalendermånaden.

Text till höger om diagrammet nedan visar konsumerande tjänst samt faktiskt antal anrop varje tjänst gjort samma period. I följande länk kan du se mer detaljerad statisk.

 

Månad Antal anrop
Maj 5 125 855
April 4 719 200
Mars 4 816 836
Februari 4 205 058
Januari 4 760 656
December 5 678 481

Stöd av integrationskoordinator

För att underlätta vid integration med tjänsteplattformen finns hjälp att få av en integrationskoordinator (IK) från förvaltningsobjektet informationsinfrastruktur.

Integrationskoordinatorn finns tillgänglig för projekt som finansieras och drivs av Stockholms läns landsting. Kontakta SLL IT Servicedesk om du vill ha en IK som resurs.

Beställ funktionscertifikat

Varje server som kommunicerar med Regional tjänsteplattform måste ha ett SITHS funktionscertifikat (en fil) installerad som unikt identifierar den kommunicerande servern gentemot RTP. Utfärdande av funktionscertifikat hanteras av en särskild grupp inom eTjänstekortförvaltningen inom SLL; "RA-funktionen", och det är bra att ni så tidigt som möjligt beställer certifikat då detta är en förutsättning för kommunikation med RTP.

För att beställa certifikat behöver du fylla i en beställningsblankett.

Öppning av brandvägg

I samband med installation av, och anslutning till, tjänstekontrakt behövs det ofta göras en eller flera brandväggsöppningar. Beställning av brandväggsöppning gör du genom att fylla i blanketten nedan och därefter sända in den via SLL IT:s kontaktformulär för ärenden. Du ska gå in i kontaktformuläret via din organisationstillhörighet och ange system "RTP" i formuläret. (Du ska inte gå in i kontaktformuläret via "Ärenden Integration".)

Installation, anslutning och samverkan

Ett Tjänstekontrakt (TK) är ett teknik-oberoende, formellt regelverk som reglerar integrationskraven för konsumenter och producenter.

Efter att ett TK har installerats, ansluts en konsument och/eller producent.
När hela kedjan från en producent till en konsument ska etableras, beställs etablering av samverkan/adresseringsbehörighet.

När processen har genomförts i RTP:s QA-miljö, utförs samma process i RTP:s Produktionsmiljö.

Installation

För att installera ett tjänstekontrakt i SLL:s RTP måste det vara godkänt enligt Ineras Arkitektur och Regelverk samt vara utvecklat enligt RIVTA.

Så här går en installation till:

 • behörig beställare skickar in beställning om installation
 • tjänstekonsument och/eller tjänsteproducent testar informationsutbyte.

Anslutning av konsument eller producent

För dig som vill ansluta en konsument eller producent till ett existerande tjänstekontrakt går anslutningen till så här: 

 • SITHS funktionscertifikat behöver vara installerat i konsumenten/producenten. 
 • För att beställa funktionscertifikat, se rubriken "Beställ funktionscertifikat".
 • RTP-förvaltningen konfigurerar upp koppling, vilket kan kräva brandväggsöppning på båda sidor.
 • RTP-förvaltningen konfigurerar upp angiven konsument/producent i RTP och åtkomsttester genomförs.

Avser beställning anslutning via RTP:s QA-miljö ska ni uppge det tidsintervall inom vilket ni genomför tester. Det är endast under detta beställda tidsintervall ni har tillgång till miljön.

Genom att klicka på nedanstående länk kommer du till en applikation där du kan beställa anslutning. Applikationen kräver att du är inloggad med ditt e-tjänstekort/mjukt klientcertifikat. Har du e-tjänstekort behöver du ha det i datorn när du klickar på länken.

Beställ anslutning till tjänstekontrakt

Etablering av samverkan

Om du behöver etablera samverkan, så att information från en producent ska finnas tillgänglig för konsumenterna, går anslutningen till så här:

 • Både producent och konsument behöver vara ansluten till aktuellt tjänstekontrakt.
 • RTP-förvaltningen konfigurerar samverkan mellan konsument och verksamhet genom att konsumenten får behörighet att nå de tjänster som en verksamhet erbjuder.
 • RTP-förvaltningen gör ett integrationstest mellan RTP och producenten för att tidigt fånga upp eventuella fel som felaktigt installerade certifikat eller applikationsfel.
 • Anslutningen lämnas över till beställaren så att nödvändiga tester hos konsumenten kan påbörjas.

Avser beställning anslutning via RTP:s QA-miljö ska ni uppge det tidsintervall inom vilket ni genomför tester. Det är endast under detta beställda tidsintervall ni har tillgång till miljön.

Genom att klicka på nedanstående länk kommer du till en applikation där du kan beställa anslutning. Applikationen kräver att du är inloggad med ditt e-tjänstekort/mjukt klientcertifikat. Har du e-tjänstekort behöver du ha det i datorn när du klickar på länken.

Beställ adresseringsbehörighet/etablering av samverkan

Anslutning över flera tjänsteplattformar

Information kan skickas över flera tjänsteplattformar. De kommer då i vissa fall att agera tjänstekonsument respektive tjänsteproducent i förhållande till varandra. 

Ta bort anslutning/samverkan

Du kan beställa att ta bort följande typer av anslutningar/samverkan:

 • producentanslutning/konsumentanslutning
 • samverkan mellan konsument och producent.

Byte av uppgifter

Du kan beställa att byta följande uppgifter:

 • verksamhetsadress
 • funktionscertifikat hos producent/konsument.

Boka testmiljö

Om du behöver boka Regional Tjänsteplattforms testmiljö, fyll i beställningsblanketten och skicka den till RTP-förvaltningen via SLL IT Servicedesk.

Teknisk support och kontakt

Kontakta SLL IT Servicedesk

telefon vid driftstörning: 08-123 177 77

Kontakta RTP-förvaltningen

Nationell tjänsteplattform, driftstatus och RIVTA

RIVTA

Samlingssida för all teknisk information som gäller den gemensamma IT-arkitekturen.