Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Vilka av 1177 Vårdguidens e-tjänster som din mottagning ska erbjuda invånarna framgår i avtalet med Stockholms läns landsting. Du får gärna erbjuda fler, från de redan färdiga i listan nedan, eller skapa egna som passar just era patienters behov av att kommunicera med mottagningen. Alla invånare har dessutom tillgång till ett antal gemensamma tjänster.

Tjänster hos mottagningar

Tidbokningstjänster

Tidbokning kan erbjudas på två olika sätt:

  1. Manuell lösning där patienten skickar ett meddelande till mottagningen om att man önskar beställa tid eller ändra sin bokning.
  2. Automatisk lösning där patienten bokar direkt i mottagningens tidbok, så kallad webbtidbok.

Begära intyg

Mottagningen bestämmer vilka intyg som ska vara möjliga att välja, till exempel körkortsintyg. Patienten anger sedan om det gäller önskemål om förnyelse eller ett nytt intyg.

Beställa journalkopia

Patienten kan lämna önskemål om att beställa journalkopia.

Förlänga sjukskrivning

Patienten kan lämna önskemål om förlängning av sjukskrivning. Ärendetypen används till exempel när sjukskrivningen förlängs i väntan på någon specifik åtgärd som höftledsoperation eller liknande.

Fråga sjuksköterskan

Patienten kan skriva en fråga och samtidigt svara på ett antal frågor om sina besvär och sitt hälsotillstånd, och får sedan rådgivning av sjuksköterska på mottagningen.

Förnya recept

Patienten kan lämna önskemål om att förnya recept som är utskrivna på mottagningen. Det går att ange tio läkemedel per formulär.

Förnya hjälpmedel

Patienten kan lämna önskemål om att förnya hjälpmedel som är utskrivna på mottagningen. Det går att ange fyra hjälpmedel per formulär.

Kontakta mig

Patienten kan lämna önskemål om att bli kontaktad av mottagningen. Det kan till exempel gälla att få provsvar eller bli uppringd av sin läkare. Det går även att lämna uppgifter om vem man vill komma i kontakt med, anledning till önskad kontakt och på vilket sätt man vill bli kontaktad.

Rådgivning

Invånaren kan ställa frågor och få råd av mottagningen, som väljer om det ska vara möjligt att ange vilken vårdgivare man tidigare har varit i kontakt med.

Gemensamma tjänster för invånare

Förutom de tjänster som mottagningen gör tillgängliga för sina patienter har invånarna tillgång till flera tjänster. Några av dem är tillgängliga för alla invånare i Sverige, andra nås endast av de som är folkbokförda i Stockholms län eller som har fått tillgång till tjänsten.

Välj/ändra vårdval

Invånaren kan välja eller byta husläkarmottagning och barnavårdscentral, det vill säga lista sig. När invånare listar sig här behövs inte någon pappersblankett.

Se information om recept och läkemedel

Patienter kan se aktuella recept och ta del av sin läkemedelsförteckning, som visar alla läkemedel som hämtats ut på recept de senaste 15 månaderna. Det går även att se läkemedelskostnader under den aktuella högkostnadsperioden.

Beställa hem klamydiatest

Den som är över 15 år och folkbokförd i Stockholms län kan beställa hem ett klamydiatest. Testet utförs hemma och skickas sedan in för analys. Svaret kommer till invånarens inkorg inom en vecka.

Sjukvårdsrådgivning

Invånare kan ställa en fråga till erfarna sjuksköterskor och få svar inom en timme. De som svarar på frågorna är samma sjuksköterskor som svarar när man ringer till 1177 Vårdguiden på telefon.

Fråga experterna

Invånare kan ställa frågor som rör psykisk hälsa och få svar inom två arbetsdagar. För frågor om funktionsnedsättning eller beroende ges svar inom fem arbetsdagar.

Boka om tid för mammografi

Alla kvinnor som får en kallelse med posten till mammografiscreeening får samma kallelse i sin inkorg i tjänsten. Om tiden inte passar kan en ny tid bokas via inkorgen.

Anmäla sig till internetbehandling

Den som är 18 år eller äldre kan anmäla sig till internetbehandling av social fobi, depression, paniksyndrom och IBS (irritable bowel syndrome).

Beställa hjälpmedel

Den som har fått recept på inkontinenshjälpmedel, diabetshjälpmedel eller näringsprodukter och brukar beställa dessa via pappersblankett kan istället göra sin beställning på webben.

Registrera i Svenska reumatologiregistret

De som har ledgångsreumatism (reumatoid artrit) kan registrera sina mätningar av sjukdomen i Svenska reumatologiregistret.

Boka tolk

Invånare kan beställa tolk till döva, vuxendöva samt för personer med dövblindhet och hörselnedsättning, för egen räkning eller till en anhörig. Det kan gälla teckenspråkstolkning, skrivtolkning och tecken som stöd.

Mina intyg

Invånare kan läsa, skriva ut och spara sina intyg och skicka dem till Försäkringskassan. För att skicka elektroniska läkarintyg måste journalsystemet vara anpassat för tjänsten. I dagsläget finns tjänsten i journalsystemen Cosmic och Obstetrix. Nu införs e-tjänsten även i TakeCare och vid årsskiftet 2016/17 kommer de flesta verksamheter att ha tillgång till tjänsten.

 

Se journalinformation

E-tjänsten Journalen via nätet ger patienterna möjlighet att ta del av viss information ur sina journaler. Vilken information de kan se beror på var i landet de fått vård. I Stockholms län pågår projektarbetet för att införa e-tjänsten och det första steget är en pilot.

I tjänsten Vårdhändelser kan invånare se delar av sin vårdinformation på en tidslinje, till exempel läsa viss journalinformation och se sina vårdkontakter som besök och telefonsamtal. I nuläget visas endast information från Capio S:t Görans sjukhus.

Tjänster för vårdgivare

Förutom tjänsterna där du som vårdgivare kan kommunicera med invånare på ett säkert sätt går det även få tillgång till Läkemedelsförteckningen via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Skräddarsy och skapa nya tjänster

Standardtjänsterna (ärendetyperna) är till för att invånare och vårdgivare enkelt och säkert ska kunna kommunicera med varandra. Invånaren fyller i ett formulär på webben för ett visst ändamål, till exempel att förnya recept eller att beställa en tid hos läkare. Sedan skapas ett ärende hos mottagningen som hanterar och svarar på det.

Din mottagning har stora möjligheter att själv anpassa de tjänster som ni aktiverar. Mottagningen lägger själv in de villkorstexter med information som invånarna möts av när de använder tjänsterna. Det går även att skapa färdiga standardsvar för inkomna ärenden.

Skapa egen ärendetyp

Din mottagning kan även skapa en helt egen ärendetyp för vanliga ärenden vid patientkontakter. En egen ärendetyp är ett formulär för invånaren att fylla i som personalen på mottagningen sedan skräddarsyr efter egna behov. Exempel på sådana ärendetyper kan vara:

  • Meddelande till min doktor
  • Svar på provtagning
  • Har min remiss kommit fram?

Skapa egen ärendetyp

Hur du skapar en egen ärendetyp för din mottagning i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Skicka meddelande

Hur du skickar ett meddelande till en patients inkorg i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Vilka kan använda tjänsterna?

Några gemensamma tjänster är tillgängliga för alla invånare i Sverige. Andra nås endast av de som är folkbokförda i Stockholms län, av utvalda kommuner eller av de personer som har fått tillgång till tjänsten.

Tekniska begränsningar i 1177 Vårdguidens e-tjänster gör att det tillsvidare inte är möjligt att göra alla tjänster tillgängliga för hela Sverige. Om din mottagning vill öppna sina tjänster för enstaka personer utanför Stockholms län måste dessa godkännas individuellt. Alternativet är att hänvisa patienter att kommunicera med mottagningen via andra kanaler än 1177 Vårdguidens e-tjänster, till exempel telefon.