Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

De inställningar din mottagningen behöver göra vid anslutning till 1177 Vårdguiden e-tjänster.

Om du väljer att gå anslutningsutbildning hos 1177 Vårdguiden gör du inställningarna tillsammans med kursledaren. Du som väljer att inte gå utbildningen gör istället inställningarna själv.

Checklista

Använd checklistan för att kontrollera att allt är klart.
Har du:

 • delat ut behörighet till dina kollegor
 • gjort inställningar för mottagningen under Inställningar för mottagningen
 • bestämt vilka ärendetyper ni ska erbjuda på er mottagning
 • fyllt i texterna och inställningarna för varje vald ärendetyp
 • ändrat villkorstexterna för varje vald ärendetyp
 • ändrat dina personliga inställningar?

Lägga till behörighet för vårdpersonal

Så här lägger du till behörighet:

 1. logga in på ditt användarkonto och välj mottagning
 2. välj fliken Administration, under Vårdaktör i menyn väljer du Lägg till/ta bort behörighet.
 3. dela ut behörigheter genom att klicka på Lägg till vårdaktör
 4. fyll i din kollegas personnummer och klicka på Hämta.
 5. om din kollega inte har ett vårdaktörskonto i e-tjänster klickar du på knappen Registrera. Tilldela sedan behörighet genom att markera i kryssrutorna vilka behörigheter din kollega (vårdaktören) ska ha, klicka på Spara.
 6. Om din kollega redan har ett konto i e-tjänster, tilldela behörighet genom att markera i kryssrutorna vilka behörigheter din kollega (vårdaktören) ska ha, klicka på Tilldela.

Inställningar för mottagningen

Under fliken Inställningar visas underrubriker där det är möjligt att justera och kontrollera inställningar för mottagningen:

 1. välj fliken Inställningar
 2. fyll i inställningar på alla underrubriker genom att klicka på dess namn.

Instruktioner för inställningar

Avisering via e-post

Bocka i rutan e-postavisering om ärendemottagarna vill ha ett meddelande vid nyinkomna ärenden. Ange vilka e-postadresser meddelandet ska skickas till.

Export av ärenden till arkiv

Sker automatiskt var tredje månad, men kan ske med kortare intervall om så önskas.

Geografiskt betjäningsområde

Välj till exempel Stockholms län, kön, åldersgrupp och klicka på knappen Lägg till. Inställningarna styr vilka invånare som ni är exponerade för och som därmed kan skicka ärenden till er via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Journalavisering

Gäller enbart för systemet Profdoc Journal III. Det innebär att vårdgivaren kan få in ett meddelande direkt till journalsystemet när det finns ett ärende att besvara i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Denna avisering kommer upp först när mottagningen gjort de anpassningar som krävs i journalsystemet.

Kontakta supporten för Mina vårdkontakter för mer information.

Listningsönskemål

Gäller enbart för BVC-mottagningar. För att kunna hantera listningsönskemål från invånare, kryssa i rutan Ja under rubriken Listningsönskemål.

Påminnelse via e-post till vårdgivare

Välj om påminnelse via e-post ska gå ut till berörda vårdgivare när ärenden inte behandlas inom utlovad tid. Fyll i samma antal dagar som ni angivit för er maximala handläggningstid i dagar. Rekommendation är tre handläggningsdagar.

Påminnelse till invånare

Välj om påminnelse via e-post ska gå ut till berörda invånare när de inte läst sina svar inom en viss tid. Fyll i lämpligt antal dagar som invånaren ska ha på sig att läsa ett svar innan en påminnelse skickas ut. Rekommendation är tre dagar.

Ta bort länk till 1177.se

Som standard visas en länk på mottagningens sida i e-tjänster som leder till information om mottagningen på 1177.se. Om ingen sådan information existerar, eller om det finns andra skäl att inte visa länken, kan den stängas av.

Uppgifter om mottagningen

Justera uppgifter om mottagningen som visas för invånaren, till exempel mottagningens öppettider.

Vårdtyp

Välj vilka vårdtyper som gäller för din mottagning. Välj en vårdtyp i rullgardinsmenyn och klicka på Lägg till. Det är möjligt att välja flera vårdtyper. Detta är viktigt för att invånaren ska kunna söka fram er mottagning utifrån vårdtyp när de är inloggade i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Övrig information

Lägg till information som visas för invånaren, kopiera gärna material från mottagningens webbplats. Du kan se hur detta presenteras för invånaren genom att klicka på Förhandsgranska.

Villkorstexter

Villkorstexter är de specifika instruktioner och upplysningar för ärendetyperna som invånaren måste läsa och acceptera innan ärendet skickas till vårdmottagningen. Redigera de befintliga villkorstexterna och lägg till mottagningens egna villkor.

Tänk på att skriva villkorstexterna i punktformat. Olika punkter presenteras olika, det vill säga punkt 1, 2 och 3 presenteras direkt i gränssnittet för invånare. För att presentera övriga punkter måste invånaren klicka på Visa fullständig information.

Följande information visar varje punkt:

 • Punkt 1 - visas direkt under ärendetypens namn och är tänkt att förklara vad ärendet handlar om.
 • Punkt 2 - visas som första punkt i villkorsrutan för invånaren.
 • Punkt 3 - visas som punkt två i villkorsrutan för invånaren.
 • Punkt 4 - den och efterföljande presenteras endast om invånaren fäller ut alla villkorstexter genom att klicka på Visa fullständig information. 

Ändra villkorstexter

Välj fliken Villkorstexter

 1. En lista över alla ärendetyper visas. Klicka på de ärendetypens namn som ni på mottagningen bestämt att ni ska ha. Ärendetyper som är aktiverade (synliga) för invånarna är markerade med en bock.
 2. Den valda ärendetypen med befintliga villkor öppnas.
 3. Anpassa villkoren för din vårdmottagning. Om det står ett eller flera X, ersätt dem med vårdmottagningens uppgifter. Rekommendation är tre handläggningsdagar/arbetsdagar.
 4. Spara ändringarna. Du kan se hur villkorstexten presenteras för invånaren, genom att klicka på Förhandsgranska.

Ändra dina personliga inställningar

Logga in som vårdpersonal och klicka på din mottagning. Klicka på Personliga inställningar som finns till höger i listen högt upp på sidan.

Ändra tilltalsnamn

Namn hämtas upp från Stockholms läns landstings elektroniska katalog, EK. Ändra om det behövs och klicka på Spara.

Ändra signatur

Namn och titel är standardsignatur, det hämtas från Stockholms läns landstings elektroniska katalog, EK.

Så här ändrar du den:

 1. fyll i signaturen som du vill ha den, till exempel: Med vänlig hälsning, namn, titel, telefontider och telefonnummer. Dagens datum läggs till automatiskt.
 2. klicka sedan på Spara.

Aktivera E-postavisering eller SMS-avisering

När en ärendemottagare eller kollega fördelar ett ärende till dig kan du få en avisering.

 1. fyll i den e-postadress eller det telefonnummer dit du vill få din avisering
 2. klicka på Spara (längst ner).

Ärendetyper

Under fliken Ärendetyper visas alla ärendetyper som finns tillgängliga i systemet.

Välj fliken Ärendetyper:

 1. en lista visas med de ärendetyper som finns tillgängliga i e-tjänster. Klicka på namnet på den ärendetyp du vill göra inställningar för.
 2. den valda ärendetypen öppnas med befintliga inställningar
 3. fyll i inställningar för ärendetypen
 4. välj om ärendetypen ska aktiveras (synliggöras) för invånaren genom att bocka i rutan och välj Spara. Efter att ni aktiverat en ärendetyp kan invånaren skicka ärende av den typen till mottagningen.
 5. i de ärendetyper där du kan redigera svarsalternativ kan du se hur svarsalternativen presenteras för vårdgivarna. Klicka på Förhandsgranska.

Support för vårdpersonal