Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Nyttan med tjänsten

Patienterna kan genom Journal via nätet få tillgång till viss information ur sina journaler. Vad de kan se beror på om de fått vård i Stockholms län eller om de även fått vård i andra landsting. Att se information ur journalen kan stärka patientens delaktighet i sin vårdprocess och kan även leda till ökad kvalitet i vården.

Vilken information visas och från när

 I ett första steg kommer patienter att kunna ta del av journalanteckningar, labanalyser klin/kemlab och diagnoser samt få en överblick av tidigare och planerade vårdkontakter. Under kommande år kommer tjänsten att utvidgas och utvecklas. Information som visas kommer att sträcka sig från den 1 januari 2016. Det innebär att oavsett när respektive vårdgivare inför Journal via nätet kommer den äldsta journalinformationen vara från 1 januari 2016. På grund av tekniska begränsningar kommer inte all journalinformation att visas. Obs! Från Capio S:t Görans sjukhus visas journalinformation från den 2 februari 2014 och framåt. Anledningen till det är Capio S:t Görans sjukhus redan tidigare använde en e-tjänst för att visa sina patienter journalinformation.

När, vilka och hur

I december 2017 ska Journal via nätet vara införd i Stockholms län hos landstingsägda och privata vårdgivare som använder journalsystemen TakeCare och Obstetrix (för mödravård). Capio S:t Göran som använder Cambio Cosmic har gått över från tjänsten Vårdhändelser till Journal via nätet.

Införandet startade i november 2016 och sker stegvis i samspel med vårdgivarna.

Tillgång till Journal via nätet

Patienterna når tjänsten genom att logga in med e-legitimation på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Stödmaterial för vårdgivare

Kontakt

Avdelningen e-hälsa och strategisk IT