Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Det här är en guide till stöd för dig som administrerar namnbytet hos vårdgivare i Stockholms läns landsting. Här finns instruktioner steg för steg och tidplan för namnbytet. Här hittar du också länkar till språkregler och beställning av väntrumsmaterial med information till era patienter.

Nu samlas landstingens och regionernas hela erbjudande inom hälsa och vård under varumärket 1177 Vårdguiden. Sedan en tid tillbaka har landstingen och regionerna bestämt att Mina vårdkontakter ska fasas ut som namn och varumärke.

Mina vårdkontakter ska utåt mot invånarna successivt bli 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hela 2015 och framåt städar och fasar vi ut Mina vårdkontakter som varumärke och namn i dokument, på webbplatser, informations- och utbildningsmaterial med mer.

Varför ska namnet bytas ut?

Syftet med namn och varumärkesbytet är att samla hela erbjudandet till invånarna med rådgivning, information och e-tjänster under ett gemensamt varumärke. Målet är att öka kännedomen om 1177 Vårdguiden och att ännu fler ska upptäcka och använda e-tjänsterna.

Genom att byta ut Mina vårdkontakter mot 1177 Vårdguiden underlättas kommunikationen med invånarna/patienterna. 1177 Vårdguiden är redan är ett starkt varumärke som allmänheten har stort förtroendet för.

1177 Vårdguiden är också en effektiv kanal för att få allmänheten att upptäcka e-tjänsterna, samtidigt som användarna av e-tjänsterna får se att det finns annat innehåll på 1177.se.

När ska det ske?

Arbetet med varumärkesbytet kommer att pågå hela året och målet är att vi vid årsskiftet använder samma uttryck/begrepp och kommunicerar om e-tjänsterna till invånarna på samma sätt över hela landet. Alla kan redan nu hänvisa invånare och patienter att logga in via 1177.se.

Många invånare/patienter har kontakt med flera vårdgivare. För att de inte ska bli förvirrade behöver utfasningen av Mina vårdkontakter ske någorlunda samordnat. Därför är det viktigt att alla byter ut namnet Mina vårdkontakter i alla kanaler så snart som möjligt och senast före årsskiftet 2015/2016.

Så här gör du

Namnet Mina vårdkontakter ska bytas ut i all information till invånare/patienter. Du behöver gå igenom all information som vänder sig till era patienter. Det kan till exempel vara:

 • i villkorstexter och på mottagningens kontaktkort i inloggat läge
 • i egna tjänster
 • i Elektroniska katalogen, EK
 • 1177 Vårdguidens kontaktkort på 1177.se
 • på webbplatser
 • talsvar
 • foldrar, broschyrer, affischer och annat informationsmaterial
 • brev och kallelser till patienter.

I villkorstexter och på mottagningens kontaktkort i inloggat läge

Se över samtliga e-tjänsters villkorstexter och texten i fältet Övrig information. Ta bort namnet Mina vårdkontakter och se över att villkorstexterna är aktuella. Ta gärna hjälp av standardvillkorstexterna, se instruktion. Tänk också på att utseendet på e-tjänsterna har förändrats och varierar beroende på om man använder mobil, läsplatta eller dator, så undvik detaljerade instruktioner i stil med "klicka på länken Påminnelser till vänster".

I egna tjänster

Du ska byta ut namnet Mina vårdkontakter i de e-tjänster som just dina mottagningar har tagit fram med hjälp av egen ärendetyp.

I EK och i 1177 Vårdguidens kontaktkort

Du ska byta ut namnet Mina vårdkontakter i alla texter i EK och i mottagningarnas kontaktkort på 1177.se.
Så här ändrar du informationen i Elektroniska katalogen, EK:

Elektroniska katalogen, EK

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med SLL. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

Webbplatser

Du ska byta ut namnet Mina vårdkontakter på era webbplatser till 1177 Vårdguidens e-tjänster eller logga in på 1177.se.

På 1177.se finns banners och annat material om e-tjänster för nedladdning. Du kan själv anpassa materialet efter de tjänster som finns på din mottagning. Olika varianter av banners hittar du under rubriken Basmaterial och sedan E-tjänster.

Talsvar

Du kan behöva ändra i mottagningens röstmeddelanden/talsvar/kömeddelanden. Uppdatera till 1177 Vårdguidens e-tjänster eller logga in på 1177.se.

Informationsmaterial och trycksaker

Broschyrer, foldrar, affischer och annat material där begreppet Mina vårdkontakter eller adressen minavardkontakter.se finns med behöver justeras och uppdateras. Byt till "Logga in på 1177.se" i stället för att hänvisa till minavardkontakter.se.

Brev och kallelser till patienten

Kallelser, brev och annat material där begreppet Mina vårdkontakter eller adressen minavardkontakter.se finns med behöver justeras och uppdateras. Byt till "Logga in på 1177.se" istället för att hänvisa till minavardkontakter.se.

MVK kvar på vårdgivarnas ingång

Observera att namn- och varumärkesutfasningen inte omfattar vårdgivaringången. Det verktyg som du använder för att logga in och hantera ärenden kommer tillsvidare heta Mina vårdkontakter. Planen är att även vårdgivaringången ska byta namn och varumärke men tidpunkt för när detta ska ske är ännu inte fastställt. Namnbytet kommer att ske i samband med att vårdgivaringången får en ny teknisk plattform och planen för det teknikskiftet är ännu inte klar.

Vad ska det stå istället?

Beroende på sammanhang kan Mina vårdkontakter bytas ut mot något av följande:

 • 1177 Vårdguidens e-tjänster
 • Logga in på 1177.se
 • E-tjänster på 1177 Vårdguiden

Hur sker namnbytet på 1177.se?

Det första steget i utfasningen är att 1177 Vårdguidens logotyp syns i sidhuvudet för dem som loggar in. Förutom logotypen i sidhuvudet är det också ny sidfot med hjälplänk och text om att tjänsten tillhandahålls av 1177 Vårdguiden.

Namnet Mina vårdkontakter finns kvar i sidhuvudet under en övergångsperiod men symbolen med pilarna är borttagen. Nu kan alltså invånarna se att e-tjänsterna är en del av 1177 Vårdguidens erbjudande.

All information till invånare om 1177 Vårdguidens e-tjänster samlas under 1177.se/e-tjänster. Här framgår hur man loggar in, vad e-legitimation är, vilka e-tjänster som finns etc. Här finns även information om ombudsfunktionen (hur du använder e-tjänster för dina barns och andra närståendes räkning), samt om sekretess och vart du vänder dig för att få support.

Hur er mottagning kan informera om e-tjänsterna

Använd namnet 1177 Vårdguidens e-tjänster främst i texter som beskriver tjänsterna övergripande eller vill betona att det är just 1177 Vårdguidens e-tjänster det gäller (inte 1177 Vårdguiden på telefon).

Standardformuleringar som du kan använda

Här följer olika standardformuleringar som du kan använda. Anpassa exemplen på tjänster utifrån din mottagning/kliniks erbjudande.

När du skriver direkt till invånare/patienter:

 • Gör dina vårdärenden på nätet. Logga in på 1177.se.
 • Kontakta vården när det passar dig. Logga in på 1177.se.
 • Kontakta mottagningen och gör dina vårdärenden på nätet. Logga in på 1177.se.
 • Gör dina vårdärenden och kontakta din mottagning när det passar dig. Logga in på 1177.se.
 • Boka tid? Förnya recept? Logga in på 1177.se.
 • När du loggar in på 1177.se kan du till exempel boka tid på din mottagning, förnya ditt recept och läsa din journal.
 • Kontakta oss genom att logga in på 1177.se. Här kan du till exempel boka tid på din mottagning, förnya ditt recept och läsa din journal. Har du barn under 13 år kan du också göra dina barns vårdärenden via din egen inloggning.

När du skriver direkt till din personal:

 • Via 1177 Vårdguidens e-tjänster kan invånarna kontakta vården på ett säkert sätt. Be patienten att logga in på 1177.se.

Exempelformuleringar i olika sammanhang

Här följer exempel på hur du kan ersätta tidigare formuleringar med nya. Använd exemplen som inspiration när du reviderar texter eller skriver nya.

Gammal formulering Skriv istället
Välkommen att boka tid hos oss via e-tjänsten Mina vårdkontakter. Välkommen att boka tid hos oss genom att logga in på 1177 Vårdguiden – Boka tid.
Genom e-tjänsten Mina vårdkontakter kan du på ett säkert sätt boka och avboka tider när det passar dig. Boka och avboka tider när det passar dig genom att logga in på 1177 Vårdguiden.
Läs mer om Mina vårdkontakter här. Läs mer om 1177 Vårdguidens e-tjänster.
Du når dina läkarintyg genom att gå in på 1177.se och logga in i Mina vårdkontakter. Det enda du behöver är en e-legitimation. Du kan läsa dina läkarintyg genom att logga in på 1177 Vårdguiden med e-legitimation.

Namngivningsprinciper för egna e-tjänster

Namnsättning av regionala, lokala och mottagningsspecifika e-tjänster ska följa de här principerna:

 • Projektnamn är inte alltid bra tjänstenamn.
 • Möt användarnas behov av enkelhet och tydlighet.
 • Använd så långt det är möjligt aktiva och intuitiva namn som beskriver det man utför med tjänsten, till exempel förnya recept, avboka tid.
 • Använd helst korta namn (passar till exempel mobiler och läsplattor) men inte på bekostnad av förståelse av vad tjänsten avser
 • Orden "mina" eller "dina" ska inte inleda namnen på de enskilda e-tjänsterna.
 • Tjänstenamnen ska inte vara en förkortning, om inte företeelsen i sig är en erkänd förkortning, till exempel "Boka tid för visning av BB" (påhittad tjänst)
 • Användaren är redan i inloggat läge, därför ska tjänsterna inte heta något med prefixet e-, till exempel e-påminnelse (påhittad tjänst) eller ha tillägget "... på nätet" (till exempel Journal på nätet).
 • Namnen på tjänsterna behöver inte vara logiska sinsemellan.

Kommunikationsriktlinjer (pdf)

Uppdaterat väntrumsmaterial

Det finns en ny folder samt ett flertal affischer för beställning.

Eftersom alla vårdgivare inte har samma utbud av e-tjänster har vi tagit fram två typer av väntrumsaffischer: En med ett generellt budskap men också affischer för specifika tjänster. På så sätt är det tänkt att du som vårdgivare ska kunna plocka ihop ett skräddarsytt informationsmaterial om just de e-tjänster som din mottagning/klinik/avdelning erbjuder.

Materialet är kostnadsfritt och kan beställas från Vårdgivarguiden.

Kontaktpersoner

Ida Wellner | Tjänsteförvaltare 1177 Vårdguidens e-tjänster

Inger Stenström | Projektledare kommunikation