Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

En av 1177 vårdguidens mest efterfrågade e-tjänst är webbtidbok. Invånartjänster - 1177 Vårdguiden/UMO har uppdraget att förvalta och vidareutveckla webbtidbokstjänsten samt att stödja landsting/regioner vid införandet. I Stockholms läns landsting, SLL, är potentialen stor att öka användningen eftersom det är en relativt liten andel av vårdgivarna i SLL som idag erbjuder e-tjänsten webbtidbok.

Som stöd för verksamheter inom SLL att införa webbtidbok erbjuder Invånartjänster -1177 Vårdguiden/UMO ett införandeprogram som stöd för att integrera webbtidbok i verksamheten. Detta införandeprogram vänder sig till de mottagningar inom SLL som ännu inte tillhandahåller webbtidbok eller vill utveckla användningen av webbtidbok och andra e-tjänster. Programmet kommer att genomföras med start våren 2016. I anslutning till införandet av webbtidbok kommer det finnas möjlighet att komplettera med andra e-tjänster och att arbeta med att öka värdet av användningen av e-tjänster.

I förfrågningsunderlaget för Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård som gäller från 2016-01-01 ingår webbtidbok i kvalitetsområdet Utökad e-hälsa i den målrelaterade ersättningen. För närmare detaljer om vad som gäller för att få målrelaterad ersättning för utökad e-hälsa, se FFU 2016 och Information om målrelaterad ersättning 2016:

Det finns många goda exempel kring användning av webbtidbok inom primärvården, både inom SLL och nationellt. Dessa erfarenheter kommer att vara en viktig del i införande-programmet liksom andra exempel på hur man kan optimera nyttan av e-tjänster i vården, både för verksamheten och för invånare.

Inbjudan skickas ut till olika avtalsområden successivt.

Införandeprogram

Programmet genomförs med gemensamma workshops, webbinarier, telefonuppföljning och eget arbete på hemmaplan. Programmet ger en tydlig struktur där verksamheten erbjuds ett gott stöd att snabbt införa ny teknik och parallellt få till den verksamhetsutveckling som behövs.

Det är en styrka att kunna lära av varandra och att kunna nyttja de erfarenheter som finns inom området. Detta ger en snabbare väg framåt och man har större möjlighet att kunna optimera nyttan.

Aktuellt arbetsmaterial

Mall för kommunikationsplan

Mallen är till för er som arbetar med införandet av webbtidbok och andra e-tjänster. Den ger stöd i hur man kan tänka och gå tillväga med planering och genomförande av kommunikationsinsatser.

Workshop 1-6

Workshop 1

Material från workshop 1 för införande av webbtidbok.

Workshop 2

Material från workshop 2 för införande av webbtidbok.

Lokalt införandeteam

Varje vårdgivare (en eller flera husläkarmottagningar hos en vårdgivare) är välkommen att närvara vid varje workshop med två personer. Därutöver kommer det att anordnas utbildningar som riktar sig till olika roller hos varje vårdgivare. Dessa utbildningar kan bli aktuella för roller utöver de två personer som nämns ovan.

Under länken Lokalt införandeteam finns beskrivning av de roller som rekommenderas ingå i ett lokalt införandeteam och vilka av dessa som rekommenderas medverka vid workshops. En person kan ha flera roller under införandeprogrammet.

Kontakt

Frågor skickas till inforande-sll@1177.se