Mall för kommunikationsplan

Mall för kommunikationsplan

Mall för kommunikationsplan

Mallen är till för er som arbetar med införandet av webbtidbok och andra e-tjänster. Den ger stöd i hur man kan tänka och gå tillväga med planering och genomförande av kommunikationsinsatser.