Utbildning - skapa egna ärendetyper och omvänt ärendeflöde

Utbildning - skapa egna ärendetyper och omvänt ärendeflöde

Utbildning - skapa egna ärendetyper och omvänt ärendeflöde

Se hur egna e-tjänster skapas och hur ärenden kan skickas ut till invånare.