Avropsavtal slutenvårdsdos

Avropsavtal slutenvårdsdos

Avropsavtal slutenvårdsdos

Tjänsten maskinell dosdispensering av läkemedel för slutenvården har tilldelats ApoEx. Avtalet gäller från och med 2015-09-15 till och med 2018-09-14 med möjlighet att förlängas ett (1) år.

  • Läkemedel