Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sökträffar

Barnkonventionen

Barns mänskliga rättigheter ska respekteras. Barnkonventionen berör alla landstingets verksamheter.

Basala hygienrutiner

I Stockholms läns landstings basala hygienrutiner för vårdpersonal ingår arbetskläder, rengöring och skyddsutrustning.

Bisyssla - riktlinjer

Oftast är det tillåtet för anställda inom Stockholms läns landsting att ägna sig åt bisysslor. Det finns dock begränsningar och arbetsgivaren kan därför förbjuda vissa bisysslor.

Cell- och vävnadslagen

Lagen omfattar hela hanteringskedjan för mänskliga vävnader och celler, till exempel samtycke till donation, urval av donatorer, förvaring och transplantation.

Folkhälsopolicy

Folkhälsopolicyn utgår från de nationella folkhälsomålen. Det övergripande målet är en god och jämlik hälsa i hela Stockholms län. Policyn uppdaterades 2012.

FoUU-strategi

Forskning, utveckling och utbildning (FoUU) i Stockholms läns landsting är i hög grad inriktad på de stora folksjukdomarna eller områden där stora behov finns av att förbättra vården.

Hbt-policy

Hbt-policyn gäller all verksamhet i Stockholms läns landsting.

Hjälpmedelspolicy

Policy som gäller oavsett driftsform för alla verksamheter som hanterar hjälpmedel inom, eller via vårdavtal med, Stockholms läns landsting.

Jämställdhetspolicy

Strategier för jämställdhetsarbetet inom Stockholms läns landsting omfattar utbildning, utvecklingsarbete och uppföljning.

LOL och LOF - riktlinjer

Hur Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning för fysioterapi (LOF) ska användas.

Läkemedelslagen

I läkemedelslagen finns bestämmelser för hur läkemedel ska produceras, hanteras och säljas.

Visar 1-30/71