Information om patientlagen till patienter och närstående

Information om patientlagen till patienter och närstående

Information om patientlagen till patienter och närstående

Presentationen kan användas vid personalmöten. Innehållet ska om det förändras läggas över i ett eget bildspel.