Presentation av patientlagen

Presentation av patientlagen

Presentation av patientlagen

Presentationen är fri att använda, men innehållet ska om det förändras läggas över i ett eget bildspel. Bilderna i presentationen är upphovsrättsskyddade.