Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Denna lag innehåller tvingande regler för vårdgivare att erbjuda patientförsäkring. Försäkringen gäller enbart vid en patientskada som inträffar i samband med hälso- och sjukvård i Sverige.

Det finns sex skadetyper som anges i lagen:

  • Skada som är direkt orsakad av åtgärd i samband med undersökning eller behandling inklusive vissa förutsättningar.
  • Skada som beror på fel på eller felaktig användning av medicinteknisk produkt eller annan sjukvårdsutrustning.
  • Skada som beror på felaktig diagnos.
  • Skada som beror på infektion; ersätts efter skälighetsprövning.
  • Skada som är en följd av olycksfall; ersätts endast om olycksfallet har samband med åtgärder från vårdpersonalens sida eller inträffar till följd av brand eller annan skada på lokaler eller utrustning.
  • Skada som orsakas i samband med medicinering; ersätts om läkemedel ordinerats, expedierats eller hanterats på felaktigt sätt.

En patient som vill ha skadeersättning måste väcka talan eller ansöka om detta inom tre år från det att han eller hon har fått veta att anspråket kunde göras gällande. Ansökan måste göras inom tio år från det att anspråket uppstått.

Läs mer