Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Stockholms läns landsting arbetar med att minska mängderna miljö- och hälsofarliga kemikalier. Landstingets utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier i kemiska produkter innehåller förbudsämnen och utfasningsämnen. Förbudsämnen får inte användas efter juni 2017 om den totala förbrukade mängden av ett ämne överstiger 10 gram per år och verksamhet och om haltgränsen är lika med eller överstiger 0,1% i en produkt. Om de finns speciella behov för fortsatt användning av något förbudsämne kan verksamheten söka dispens.

 

Rutin för dispensansökan

  • Dispens söks per avvecklingsämne och användningsområde. Det kan gälla både användning av kemikalier och kemiska produkter (även inom laboratorieverksamhet)
  • Dispenser ges bara för enskilda verksamheter och för en tidsbegränsad period.
  • Dispenser ges endast för ändamål som bedöms som absolut nödvändiga och där det saknas alternativ.
  • I ansökan ska det finnas en tydlig motivering till användning tillsammans med en redovisning av eftersökta alternativ.
  • Ansökan ska kompletteras med säkerhetsdatablad och riskbedömning.

Ansökningsblankett

Blanketten Ansökan om dispens för användning av landstingets avvecklingsämnen fylls i av den sökande verksamheten.

Ansökan skickas tillsammans med säkerhetsdatablad och dokumentation om genomförd riskbedömning med e-post till karin.svartengren@sll.se.

Landstingsägda verksamheter kan skicka samma material direkt till miljo.lsf@sll.se.

Dispensansökan skickas därefter för bedömning till landstingets dispensgrupp för kemikalier.

Kontakt

Mer information