Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

För att minska mängderna miljö- och hälsofarliga kemikalier har Stockholms läns landsting listat ett antal ämnen som ska vara borta ut all landstingsfinansierad verksamhet senast år 2016.

Om det finns specifika behov att använda vissa av ämnena på avvecklingslistan ska du ansöka om dispens. (Gäller haltgränser lika med eller över 0.1%).

Rutin för dispensansökan

  • Dispens söks per avvecklingsämne och användningsområde. Det kan gälla både användning av kemikalier och kemiska produkter (även inom laboratorieverksamhet) samt kemikalier i varor och förbrukningsartiklar.
  • Dispenser ges bara för enskilda verksamheter och för en tidsbegränsad period.
  • Dispenser ges endast för ändamål som bedöms som absolut nödvändiga och där det saknas alternativ.
  • I ansökan ska det finnas en tydlig motivering till användning tillsammans med en redovisning av eftersökta alternativ.
  • Ansökan ska kompletteras med säkerhetsdatablad och riskbedömning.

Ansökningsblankett

Blanketten Ansökan om dispens för användning av landstingets avvecklingsämnen fylls i av den sökande verksamheten.

Ansökan skickas tillsammans med säkerhetsdatablad och dokumentation om genomförd riskbedömning med e-post till karin.svartengren@sll.se.

Landstingsägda verksamheter kan skicka samma material driekt till miljo.lsf@sll.se.

Dispensansökan skickas därefter för bedömning till landstingets dispensgrupp som har möten tre gånger per år; i februari, maj och november.

Kontakt

Mer information