Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Diagnosrelaterade grupper - DRG, används för verksamhetsbeskrivning i sjukvården. I Sverige används NordDRG, som utvecklats gemensamt av de nordiska länderna.

Nord DRG togs i bruk 1997 av Stockholms läns landsting och ersattes 2013 av NordDRG CC. DRG-systemet innebär att patienters vårdkontakter med likartad diagnos och resursförbrukning grupperas i en och samma grupp. Grupperingen görs utifrån vad som registreras i våra patientadministrativa system, nämligen kod för huvud- och bidiagnos (ICD-10-SE), åtgärdskoder (KVÅ), ålder, kön, samt utskrivningssätt för slutenvård.

DRG är ett överskådligt sätt att beskriva patientsammansättningen (fallblandning/case mix) på olika sjukhus eller i olika landsting. Eftersom DRG- systemet tar hänsyn till resursförbrukning, dvs. kostnader, kan det också användas för att jämföra olika sjukhus avseende produktivitet (kostnad per DRG-poäng).

Nord DRG CC har utvecklats för slutenvård, psykiatri, rehabilitering, dagkirurgi, öppenvård på sjukhus och för Primärvård. Socialstyrelsen förvaltar och underhåller den svenska delen av Nord DRG CC. Logiken i Nord DRG CC uppdateras varje år.

Vägledning till NordDRG

Vägledning till Nord DRG CC 2016 är en förenklad version av grupperingslogiken i Nord DRG CC och är i de flesta fall fullt tillräcklig för att användaren skall förstå den fullständiga manualen.
Observera att 2016 års dokument gäller även år 2017.

Förslag som inkommer till Vårdinformatik om att skapa nya eller ändringar i DRG bör innehålla uppgifter om DRG, diagnoser och åtgärder som berörs samt motivering till förslaget. Kontakter bör tas med eventuella andra inblandade specialiteter som berörs av förslaget. Förslaget bör förankras, ju fler som står bakom det desto bättre. Öka dina chanser att få igenom förslagen genom att följa förändringskriterierna.

För vidare utredning av förslaget behövs beräknade volymer på årsbasis och kostnadsanalyser. Enheten för Vårdinformatik kan även ta fram kostnadsdata och volymer. Om inte data finns så kontaktas Avdelningen för statistik och jämförelser vid Socialstyrelsen.  Ärendet sänds till Socialstyrelsen. En eventuell ändring i grupperingslogiken beslutas sedan av den nordiska styrgruppen.

Logiken i NordDRG-CC uppdateras vid årsskiftet. I november dryga året innan förändringarna träder i kraft beslutar expertgruppen och styrgruppen för NordDRG om vilka större utvecklingsområden som ska utredas. Förslag till ändringar av mindre karaktär kan skickas till Socialstyrelsen till och med februari månad för att komma med i nästa års uppdatering.

I april diskuterar expertgruppen för NordDRG förslag till förändringar som styrgruppen för NordDRG sedan fattar beslut om. Kriterier för att inrätta nya DRG-grupper finns att läsa om på:

DRG-grupperare

Kontakt

Har du frågor om DRG, kontakta:

 

Läs mer