Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

KVÅ är en klassifikation av vårdåtgärder inom hälso- och sjukvården och rapporterade koder ger underlag till en statistisk beskrivning av vårdens innehåll. Vårdgivare som bedriver sluten vård eller specialiserad läkarvård i öppen vård är skyldig att rapportera åtgärdskoder enlig KVÅ till Socialstyrelsens hälsoregister. Klassifikationen kan dock användas av alla yrkeskategorier i hälso- och sjukvård och en rapportering sker i SLL inom ramen för vårdavtal.

I KVÅ ingår dels koder för kirurgiska åtgärder, hämtade från "Klassifikation av kirurgiska åtgärder" - KKÅ, dels icke-kirurgiska eller medicinska åtgärdskoder - KMÅ. KVÅ revideras årligen av Socialstyrelsen och vårdgivare har möjlighet att begära nya koder.

Vilka åtgärder ska rapporteras?

Bara det som är medicinskt meningsfullt för vården att beskriva ska rapporteras. Detta kan variera mellan olika verksamheter och finns dokumenterat i olika så kallade "lathundar" eller preciseras i vårdavtal.

Beskrivning av KVÅ, anvisningar för rapportering samt kodförteckning med beskrivningstexter för finns på länk:

KVÅ-databasen

Här finns samtliga KVÅ-koder för 2017. Via filterfunktion kan man söka efter enskilda åtgärdskoder eller grupper av åtgärder.

Föreslå nya åtgärdskoder till KVÅ

Vid önskemål om nya koder i klassifikationen för vårdåtgärder - KVÅ, skall dessa förankras hos berörda specialistföreningar och andra professionella organisationer som i sin tur skickar in förslaget till Epidemiologiskt Centrum.

Följande krävs för att den nordiska referensgruppen ska överväga uppdateringsförslag:

  • Förslagen ska vara inlämnade och godkända av ansvarig nationell klassifikationsinstans.
  • Förslaget ska innehålla en beskrivning av den nya metoden och en redovisning av dess indikationer.
  • Förslaget ska också innehålla en grov uppskattning av hur många (kirurgiska) åtgärder som utförs varje år i landet, eller det beräknade årliga antalet inom den närmaste framtiden.
  • Referenser till relevant litteratur ska anges. De ska styrka att de föreslagna nya koderna representerar etablerade och inte enbart experimentella åtgärder.

Notera att om KVÅ-koden skall påverka DRG-grupperingen så gäller det som står under "Nya DRG-grupper" på DRG, se:

Kontakt

Har du frågor om KVÅ, kontakta:

Läs mer