Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

KPP är en metod för att beräkna sjukvårdens kostnader per vårdkontakt och patient, detta kan också kallas för patientrelaterad redovisning.

De första KPP-principerna som avsåg somatisk slutenvård, publicerades 2002 och uppdaterades 2006 i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och expertgruppen för KPP-frågor. I expertgruppen ingick representanter för de sjukhus och landsting som har infört KPP.

Sedan de första versionerna av KPP-principerna publicerades har metoden utvecklats och principerna har utökats till att även omfatta andra vårdformer än den slutna somatiska vården. De har nu tagits fram även för öppenvård, primärvård och psykiatri.

Nationella KPP-principer version 3 finns att ladda ner alternativt beställa på nedanstående länk:

Enheter inom SLL som infört och levererar KPP-data:

 • Karolinska universitetssjukhuset, 1992
 • Danderyds sjukhus, 2004
 • Södersjukhuset, 2004
 • Södertälje sjukhus, 2009
 • St:Görans sjukhus, 2009
 • Ersta sjukhus, 2010
 • Nacka Geriatriken, 2010
 • BB Stockholm, 2010
 • Tiohundra AB i Norrtälje, 2011
 • St. Eriks ögonsjukhus, 2013
 • Bromma Geriatriken, 2013
 • Handen Geriatriken, 2013

KPP-data samlas  in varje år för 70 % av somatisk slutenvård och cirka
50 % för den öppna specialistsjukvården i Sverige, Sveriges kommuner och Landsting, SKL, har ansvar för den nationella KPP-databasen.

På SKL:s KPP webbplats finns samtliga publicerade rapporter och information om vad som händer inom KPP-området.

På nedanstående länk finns det kostnadsuppgifter och vårddata för åren
2000 – 2013. För år 2013 innehåller databasen 1,1 miljoner vårdtillfällen inom den svenska slutna somatiska vården. För den öppna vården är motsvarande siffra 10,1 miljoner vårdkontakter.

Kontakt

Läs mer