Information om förslag till nya ICD-10-SE koder

Information om förslag till nya ICD-10-SE koder

Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument. Klicka här för att ladda ner pdf-filen.

Klicka här för att ladda ner tillägget.