Riktlinjer för rapportering av bidiagnoser i sluten vård inom SLL

Riktlinjer för rapportering av bidiagnoser i sluten vård inom SLL

Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument. Klicka här för att ladda ner pdf-filen.

Klicka här för att ladda ner tillägget.