Simulering viktlista 2016 och produktion 2015- Geriatrik

Geriatrik - simulering av viktlista 2016 och produktion 2015

Geriatrik - simulering av viktlista 2016 och produktion 2015

För geriatrisk sluten- och öppenvård, simulerad viktlista 2016.