Viktlista akutsomatik och geriatrik öppenvård 2014

Viktlista akutsomatik och geriatrik öppenvård 2014

Viktlista akutsomatik och geriatrik öppenvård 2014

Referensvikter för öppenvårdsgrupper, NordDRG, 2014.