Viktlista akutsomatik och geriatrik slutenvård 2014

Viktlista akutsomatik och geriatrik slutenvård 2014

Viktlista akutsomatik och geriatrik slutenvård 2014

Referensvikter för slutenvårdsgrupper NordDRG 2014.