Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Väl definierade termer och begrepp är en förutsättning för ett stabilt beskrivningssystem inom sjukvården. Vårdinformatik utvecklar och underhåller beskrivningssystemet för hälso- och sjukvård i Stockholms läns landsting.

Gemensamma termer och begrepp

Beskrivningssystemet bygger på tillämpning av internationella och nationella klassifikationer och på ett regelverk för rapportering av vårdkontakter. Det utgår i första hand från nationellt definierade termer och begrepp. Med vårdkontakt avses bland annat slutenvårdsepisoder, besök i öppenvård, telefonkontakt och liknande.

Nationella beskrivningssystem till fler vårdgrenar

I Vårdinformatiks uppdrag ingår att införa nationella beskrivningssystem inom alla vårdgrenar i Stockholms läns landsting. Detta innebär tillämpning av klassifikationerna ICD-10-SE respektive ICF för beskrivning av medicinskt innehåll respektive funktionstillstånd. KVÅ används för att beskriva åtgärder och användning av kostnad per patient, KPP, för rapportering av resursåtgång för enskilda vårdkontakter.

Jämförelser kan göras med DRG och KPP 

Till det nationella beskrivningssystemet räknas också DRG, diagnosrelaterade grupper, där patienters vårdkontakter med liknande medicinskt innehåll och åtgärder och resursåtgång enligt KPP grupperas till något av drygt 1200 DRG i NordDRG-systemet. Detta ger en övergripande beskrivning av vårdens innehåll och resursåtgång för olika typer av vård och möjliggör jämförelser på nationell nivå.

Vårdinformatik deltar i det nationella arbetet för utveckling av vårdens beskrivningssystem och erbjuder utbildning på området via e-learning och återkommande föreläsningar.

Externa nätverk

Vårdinformatik samverkar med vårdgivare i registreringsgrupper och samrådsgrupper. Grupper finns för olika vårdgrenar och de träffas ungefär fyra gånger per år.

Grupperna är: Psykiatrins registreringsgrupp, Geriatrikens DRG-ansvariga och Akutsomatikens registreringsgrupp.

I grupperna förs diskussioner om  beskrivningssystemen. Det gäller både detaljerade frågor om hur olika vårdkontakter ska beskrivas och rapporteras, med koder för diagnoser och åtgärder, och mer övergripande frågor om hur beskrivningssystemen bör utformas.

Nyhetsbrev

Kontakt