Minnesanteckningar 2014-10-08 Geriatrikens DRG-ansvariga

Minnesanteckningar 2014-10-08, geriatrikens DRG-ansvariga

Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument. Klicka här för att ladda ner pdf-filen.

Klicka här för att ladda ner tillägget.