Minnesanteckningar 2015-05-20 Geriatrikens DRG-ansvariga

Minnesanteckningar 2015-05-20 Geriatrikens DRG-ansvariga

Minnesanteckningar 2015-05-20 Geriatrikens DRG-ansvariga

Möte med geriatrikens DRG-ansvariga, 2015-05-20.