Minnesanteckningar 2013-09-10 - Geriatrikens DRG-ansvariga

Minnesanteckningar 2013-09-10 - geriatrikens DRG-ansvariga

Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument. Klicka här för att ladda ner pdf-filen.

Klicka här för att ladda ner tillägget.