Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Rapporter

Granskningar

Granskningarna redovisar i vilken utsträckning rapporterade diagnos- och åtgärdskoder överensstämmer med journaldokumentation och gällande anvisningar och regelverk för klassificering och rapportering.

Publicerade rapporter har genomgående visat på brister i primärklassificeringen där större fel i rapportering av huvuddiagnos har bedömts föreligga i mellan 5 och 21 %, i vissa granskningar i avsevärt högre andel.

Stora variationer i rapportering av bidiagnoser har även framkommit.

Vårdinformatik har tagit fram e-utbildningar och ger återkommande föreläsningar i klassifikation samt har publicerat riktlinjer för rapportering av bidiagnoser, åtgärder som syftar till att främja en enhetlig rapportering.