Antal diagnoser och åtgärder i öppen och slutenvård 2014

Antal diagnoser och åtgärder i öppen och slutenvård 2014

Antal diagnoser och åtgärder i öppen och slutenvård 2014

Underlaget visar hur omfattande primärkodningen på den egna kliniken är, per DRG. Samtidigt ger den möjlighet till jämförelse med andra kliniker och sjukhus inom samma DRG.