Antal diagnoser och åtgärder 2013

Antal diagnoser och åtgärder i öppen och slutenvård 2013

Antal diagnoser och åtgärder i öppen och slutenvård 2013

Detta är ett underlag som visar hur omfattande primärkodningen är på den egna kliniken, per DRG, och samtidigt ger möjlighet till jämförelse med andra kliniker eller sjukhus i samma DRG.