Granskning av medicinsk handläggning av kostnadsytterfall i DRG 2008

Granskning av medicinsk handläggning av kostnadsytterfall i DRG 2008

Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument. Klicka här för att ladda ner pdf-filen.

Klicka här för att ladda ner tillägget.