Granskning av primärklassificering i okomplicerade DRG 2011

Granskning av primärklassificering i okomplicerade DRG 2011

Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument. Klicka här för att ladda ner pdf-filen.

Klicka här för att ladda ner tillägget.