Rapport om att separera trimning av casemix vid Karolinska universitetssjukhuset från de övriga akutsjukhusen i SLL

Rapport - separera trimning av casemix vid Karolinska universitetssjukhuset från övriga akutsjukhus inom SLL

Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument. Klicka här för att ladda ner pdf-filen.

Klicka här för att ladda ner tillägget.