Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Rehabilitering för patienter som insjuknat i cancer inleds på det sjukhus där patienten behandlas. Den fortsatta rehabiliteringen sker sedan i huvudsak i primärvården, till exempel vid husläkarmottagning eller inom primärvårdsrehabilitering.

Vuxna patienter som trots insatser på sjukhuset eller i primärvården har kvarstående behov kan vända sig till Centrum för cancerrehabilitering. De erbjuds då en samlad, strukturerad och fördjupad kartläggning, planering och åtgärder från flera professioner i samråd. Planering och åtgärder syftar till en långsiktigt hållbar situation för patienten med målet bästa möjliga livskvalitet med eller efter cancersjukdom.

Rehabiliteringen bedrivs av tvärprofessionella team och kompetens finns i form av onkolog, psykiater, neuropsykolog, dietist, socionom, arbetsterapeut, fysioterapeut och specialistsjuksköterska.

Verksamhet under uppbyggnad

Centrum för cancerrehabilitering bygger successivt upp sin verksamhet under 2016 och 2017. Inledningsvis prioriteras patienter med cancer i öron-näsa-halsområdet och i buk-bäckenområdet samt patienter med sena komplikationer av sin cancersjukdom i barn och ungdomsåren.
På sikt ska patienter med rehabiliteringsbehov inom fler cancerdiagnoser tas om hand. Verksamheten kommer även att erbjuda konsultation och rådgivning till andra vård- och omsorgsgivare.

I uppdraget ingår också att utveckla och effektivisera nya arbetssätt och samverkansformer.

Kontakt för vårdgivare

Läs mer