Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Vårdgivaren ansvarar för bedömning om patienten tillhör målgruppen och för intag till geriatrisk klinik enligt dokumentet nedan:

Vårdgivare som har avtal med SLL

Stockholms läns landsting har avtal med 13 vårdgivare om geriatrisk vård. Dessa kliniker, se listan nedan, har landstinget tecknat avtal med om geriatrisk öppen- och slutenvård.

Stockholms Sjukhem Geriatrik Kungsholmen har enbart geriatrisk slutenvård.

Dalengeriatriken

Danderydsgeriatriken

Handengeriatriken
Huddingegeriatriken
Jakobsbergsgeriatriken
Löwetgeriatriken
Nackageriatriken
Nynäshamns Geriatrik
Norrtälje geriatrik
Sabbatsbergsgeriatriken
Stockholms Sjukhem Geriatrik Bromma
Stockholms Sjukhem Geriatrik Kungsholmen
Södertäljegeriatriken

Geografiskt områdesansvar

Avtalen med de geriatriska klinikerna baseras på ett geografiskt upptagningsområde, vilka dessa upptagningsområden är framgår i dokumentet nedan. Patienten har dock rätt att själv välja bland länets övriga geriatriska kliniker enligt valfrihetsprincipen.

Länsövergripande MRSA-avdelning

Sabbatsbergsgeriatriken tillhandahåller länsövergripande MRSA-avdelning på Sabbatsbergs sjukhus inom geriatrisk vård.

Målgruppen är geriatriska patienter med MRSA-diagnos. Undantag är patienter med luftburen MRSA-smitta eller patient i behov av infektionsklinikens specialistkompetens.

Remissmottagaren ansvarar för att bedöma om en patient med MRSA-diagnos kan vårdas inom vårdgivarens uppdrag. I mån av plats kan patienter med ESBL-diagnos vårdas enligt Smittskyddsinstitutets riktlinjer.

Remittering

Patienter som inte är i behov av utredning som kräver den medicintekniska utrustning som finns på akutsjukhusen kan remitteras direkt till en geriatrisk klinik.
Platstillgången på de geriatriska klinikerna framgår av BelPort, där klinikerna dagligen rapporterar tillgängliga vårdplatser.

Patienten har rätt att välja mellan de geriatriska klinikerna med tillgänglig plats i enlighet med valfrihetsprincipen inom samma vårdnivå. Om patienten avstår från att välja eller inte kan välja kontaktas den klinik som har områdesansvar där patienten bor, om det finns tillgänglig plats där. Annars skickas remiss till annan geriatrisk klinik med tillgänglig plats.

Geriatriska klinikerna ska:

  • Använda vårdplatserna effektivt. Det ska inte finnas väntande remisser så länge det finns lediga platser vid någon av länets geriatriska kliniker
  • Planera för övertagning omgående. Platsbrist är inget motiv till avslag på remiss.
  • Godta annan geriatrisk kliniks bedömning att en patient uppfyller kriterierna för geriatrisk patient.
  • Dagligen uppdatera platstillgången på BelPort.
  • Besvara och erbjuda plats inom tre timmar vid godkänd remiss/förfrågan från hemmet, SÄBO, närakut eller akutmottagning.
  • Besvara och erbjuda plats inom 24 timmar vid godkänd remiss/förfrågan från vårdavdelning.

Så här remitterar du till geriatrisk klinik

Lediga platser på klinikerna

Alla geriatriska kliniker rapporterar in tillgängliga vårdplatser på webbplatsen Belport.

BelPort

En internet-baserad portal för beläggningsregistrering inom sjukvården. Här visas tillgängliga vårdplatser inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), specialiserad palliativ slutenvård (SPSV), geriatriska kliniker, kirurgisk och neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus samt intensivvårdsenheter.

Rapportering sker:

Vardagar mellan kl 7.00-8.00, 16.00-17.00 samt 20-21
Helger mellan kl 8.00-9.00 och 16-17.

Det behövs ingen inloggning för att komma in i Belport. Välj vårdtyp "Geriatrik" och "Stockholms län" så visas senast uppdaterade resultat från respektive klinik.

Rapportering och uppföljning

Geriatrisk specialistvård - KVÅ-koder 2018

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) ska rapporteras för att SLL ska kunna följa upp vårdgivarens verksamhet. I åtgärdsregistreringarna ingår dokumentation i journalen.

Fakturering till och från Norrtälje

Patienter från Norrtälje kommun som vårdas utanför hemkommunen faktureras till Tiohundranämnden.

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Ref nr 57241002
Box 804
761 28 Norrtälje

Patienter som kommer från andra kommuner i Stockholms län och får vård i Norrtälje faktureras från Tiohundranämnden direkt till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Kontakt för vårdgivare

För frågor angående uppdrag geriatrisk vård kontakta:

Relaterad information

Välja ASIH-vårdgivare

Den här tjänsten hjälper dig som remittent att hitta vårdgivare för avancerad sjukvård i hemmet, ASiH, inom det geografiska område patienten vill vårdas. Information om vårdgivarnas möjlighet att ta emot patienter uppdateras dagligen.

Lagen om samverkan vid utskrivning

Samlad information samt utbildningsmaterial om de gemensamma riktlinjer och rutiner som beskriver hur olika aktörer ska arbeta enligt den nya lagen.