Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Vårdgivaren ansvarar för bedömning om patienten tillhör målgruppen och för intag till geriatrisk klinik enligt dokumentet nedan:

Vårdgivare som har avtal med SLL

Stockholms läns landsting har avtal med 13 vårdgivare om geriatrisk vård. Dessa kliniker, se listan nedan, har landstinget tecknat avtal med om geriatrisk öppen- och slutenvård.

Kungsholmsgeriatriken har enbart geriatrisk slutenvård.

Brommageriatriken
Dalengeriatriken

Danderydsgeriatriken

Handengeriatriken
Nackageriatriken
Huddingegeriatriken
Jakobsbergsgeriatriken
Löwetgeriatriken
Nynäshamns geriatrik
Stockholmsgeriatriken
Södertäljegeriatriken

Norrtälje geriatrik

Kungsholmsgeriatriken

Geografiskt områdesansvar

Avtalen med de geriatriska klinikerna baseras på ett geografiskt upptagningsområde, vilka dessa upptagningsområden är framgår i dokumentet nedan. Patienten har dock rätt att själv välja bland länets övriga geriatriska kliniker enligt valfrihetsprincipen.

Länsövergripande MRSA-avdelning

Stockholmsgeriatriken tillhandahåller länsövergripande MRSA-avdelning på Sabbatsbergs sjukhus inom geriatrisk vård.

Målgruppen är geriatriska patienter med MRSA-diagnos. Undantag är patienter med luftburen MRSA-smitta eller patient i behov av infektionsklinikens specialistkompetens.

Remissmottagaren ansvarar för att bedöma om en patient med MRSA-diagnos kan vårdas inom vårdgivarens uppdrag. I mån av plats kan patienter med ESBL-diagnos vårdas enligt Smittskyddsinstitutets riktlinjer.

Remittering

För patienternas säkerhet är det mycket viktigt att patienter inte remitteras direkt till en geriatrisk klinik om de kan behöva utredas med medicinteknisk utrustning som endast finns på akutsjukhusen.

För direktinskrivning från hem/SÄBO/närakut/akutmottagning ska godkänd remiss/förfrågan besvaras, och patienten erbjudas plats, inom tre timmar. Detta gäller dygnet runt alla dagar.

Den geriatriska kliniken ska erbjuda plats inom 24 timmar efter godkänd remiss från vårdavdelning.

Syftet med riktlinjerna för remittering är att:

  • Remiss/förfrågan ska ställas till enbart en geriatrisk klinik. (Inga "solfjädersremisser").
  • Vårdplatserna ska användas effektivt. Det vill säga inga väntande remisser så länge det finns lediga platser - enligt BelPort - vid någon av länets geriatriska kliniker. Det innebär att patienter utanför den geriatriska klinikens upptagningsområde ska tas emot.
  • Platsbrist är inget motiv till avslag på remiss utan planering påbörjas omgående för övertagning hos den klinik som tagit emot förfrågan/remiss.
  • Är patienten godkänd av en geriatrisk klinik gäller detta även i kontakt med övriga kliniker. (Samtliga geriatriska kliniker har samma uppdrag och målgrupp).

Utskriftsvänlig version av remittering till geriatrisk klinik:

Lediga platser på klinikerna

Alla geriatriska kliniker rapporterar in tillgängliga vårdplatser på webbplatsen Belport.

BelPort

En tjänst för sjukvårdspersonal att värdera beläggningssituationen inom Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), Specialiserad Palliativ Slutenvård (SPSV), Geriatriska kliniker, Kirurgisk och neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus samt Intensivvårdsenheter.

Rapportering sker:

Vardagar mellan kl 7.00-8.00, 16.00-17.00 samt 20-21
Helger mellan kl 8.00-9.00 och 16-17.

Det behövs ingen inloggning för att komma in i Belport. Välj vårdtyp "Geriatrik" och "Stockholms län" så visas senast uppdaterade resultat från respektive klinik.

Rapportering och uppföljning

KVA-Geriatrik-2017

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) ska rapporteras för att SLL ska kunna följa upp vårdgivarens verksamhet. I åtgärdsregistreringarna ingår dokumentation i journalen.

Fakturering till och från Norrtälje

Patienter från Norrtälje kommun som vårdas utanför hemkommunen faktureras till Tiohundranämnden.

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Ref nr 57241002
Box 804
761 28 Norrtälje

Patienter som kommer från andra kommuner i Stockholms län och får vård i Norrtälje faktureras från Tiohundranämnden direkt till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Kontakt för vårdgivare

För frågor angående uppdrag geriatrisk vård kontakta:

Relaterad information

Välja ASIH-vårdgivare

Den här tjänsten hjälper dig som remittent att hitta vårdgivare för avancerad sjukvård i hemmet, ASiH, inom det geografiska område patienten vill vårdas. Information om vårdgivarnas möjlighet att ta emot patienter uppdateras dagligen.

Sammanhållen vård - SVEA

Här finns information om pågående initiativ och stöd samt uppföljning för vårdgivare i arbetet för en mer sammanhållen vård.